Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Uczelnia musi zmieniać się cała, czyli XII Krakowskie Dni Integracji z „Uczelnią dostępną”

 

Już od 15 kwietnia będzie można składać wnioski do konkursu „Uczelnia dostępna”, organizowanego w ramach projektu „Dostępność Plus”. Za 200 mln zł wszystkie uniwersytety, akademie oraz szkoły wyższe będą mogły wdrożyć u siebie przedsięwzięcie, które nie tylko wyeliminują istniejące bariery, ale też być może wytyczą nowe szlaki w zakresie kształcenia oraz wprowadzenia na rynek pracy niepełnosprawnych studentów. W ramach XII edycji „Krakowskich Dni Integracji” odbyło się na ten temat spotkanie ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z przedstawicielami uczelni z całej Polski.

 

Opracowanie OBPONOstatni piątek czerwcowy

Wydarzenie zostało zorganizowane 11 kwietnia w Auli Nowej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzili je Piotr Krasiński z Działu Rozwoju Kadry Naukowej NCBiR oraz Anna Marciniak i Justyna Witek. Krasiński już na samym wstępie mocno podkreślił, że 200 mln zł już jest dużą sumą, a istnieje opcja powiększenia tej puli do 400 mln zł. Nabór wniosków zaczyna się już 15 kwietnia od godziny 8.15, a zakończy w piątek, 28 czerwca, o godzinie 14.00. „To zdecydowanie więcej czasu niż przy innych projektach, dlatego prosimy, aby państwo odpowiednio wcześnie składali swe wnioski. Nie obsługujemy tego systemu, dlatego po godzinie 14 w ostatni piątek czerwca zamknie on się automatycznie i nie będziemy mogli już nikomu pomóc. Wnioski składa się bowiem wyłącznie elektronicznie” - powiedział Krasiński.

 

Kilka kluczowych spraw

Konkurs „Uczelnia dostępna” ma kilka zasadniczych warunków. Po pierwsze: każda uczelnia może wysłać tylko jeden wniosek. Warto więc nad nim dłużej pomyśleć, aby zawierał elementy rzeczywiście przydatne danej placówce, a nie tylko np. jednemu wydziałowi. Po drugie: wydatki „infrastrukturalne” mogą wynosić maksymalnie 30 proc. całości kwalifikowanych kosztów przedsięwzięć. Po trzecie: konkurs zawiera model Mini, Midi i Maxi. Są to określenia odpowiadające aktualnemu stopniowi dostępności danej uczelni, aby obecne przedsięwzięcia były w to dobrze wpasowane. I tak ścieżka Mini grupować będzie projekty o wartości do miliona złotych, z czasem realizacji do półtora roku.  W jego ramach uczelnia powinna zaplanować działania pozwalające jej na osiągnięcie minimalnego poziomu wsparcia. Ścieżka Midi to przedsięwzięcia warte do 4 mln zł, z maksymalnie czteroletnim czasem realizacji, jednakże najwyżej do 31 października 2023 roku. „Dwa miesiące później musimy zakończyć już cały Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), dlatego takie przedsięwzięcia muszą mieć swój finał odpowiednio wcześniej” - tłumaczył ekspert. Ta ścieżka ma zapewnić uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu minimalnego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i działalności naukowej, a także upowszechnienie  rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych, w których nadal występują braki. Podobny czas realizacji obowiązuje w przypadku projektów z grupy Maxi. Z tą różnicą, że tutaj uczelnie mogą liczyć na wsparcie rzędu nawet 15 mln zł na jedno przedsięwzięcie. Ta ścieżka jest bowiem już dla podmiotów wiodących. O aktualnym stanie dostępności muszą poinformować same uczelnie w dostępnym kwestionariuszu. One też muszą określić pożądany efekt, jaki chcą osiągnąć dzięki tym inicjatywom. Muszą pamiętać też o współpracy na rzecz ich realizacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a także kwocie 100 tys. euro jako minimalnej do uzyskania dofinansowania.

 

Całość, nie wycinek

Przy czym najbardziej punktowane są projekty wpływające nie tylko na wycinek działalności danej placówki. „Uczelnia musi zmieniać się cała” - mówił mgr Ireneusz Białek, kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tego powodu chodzi nie tylko o pozbawienie uczelni barier fizycznych. W skład elementów branych pod uwagę wchodzą również:

- struktura organizacyjna jednostki ds. dostępności, aby obejmowała wszystkie jej rodzaje,

- technologie wspierające,

- odpowiednie procedury, które nie pominą kwestii dostępności przy uczelnianych inwestycjach,

- rodzaje wsparcia edukacyjnego, aby dotyczyło wszystkich rodzajów niepełnosprawności,

- szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności wśród pracowników uczelni.

 

Przy czym dodać należy, że chodzi o pomysły, które na uczelni zostaną również po zakończeniu projektu. O ile w przypadku np. montażu wind sprawa jest łatwa, o tyle nieco gorzej ma się rzecz z przedsięwzięciami mniej widocznymi. „Być może to zarazem szansa na stworzenie zupełnie nowych trendów, wychodzących poza uczelnię i na przykład budujące miejsca pracy u przedsiębiorców. Pokazywałoby to, że uczelnia dba nie tylko o osoby w czasie studiów, ale i po zdobyciu dyplomu” - wyraził nadzieję Ireneusz Białek.

 

Dylemat ws. zatrudnienia

Sporo miejsca w dyskusji zabrała kwestia możliwości uzyskania dodatkowych punktów za zatrudnienie w czasie przedsięwzięcia (i utrzymania tego miejsca pracy) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Okazało się bowiem, że sporo uczelni chce z tego bonusu skorzystać i nawet ma już ku temu chętnych kandydatów. Tyle tylko, że aby uzyskać bonifikatę, muszą poczekać do złożenia wniosku w ramach konkursu, a także upewnić się czy stanowisko, na jakim ta osoba ma być zatrudniona, nie wymaga wcześniej przeprowadzenia postępowania konkursowego. Dało się zauważyć, że w niektórych przypadkach może to być problem. „Inna sprawa, że musi to być też stanowisko pracy, na które dana osoba musi się nadawać” - konstatowała prof. dr hab. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. „Może się też zdarzyć sytuacja w drugą stronę - że taki ktoś znajdzie gdzieś indziej pracę z wyższym wynagrodzeniem i po prostu odejdzie” - wskazywała za to Anna Rutz, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Studentów z Niepełnosprawnościami.

 

Wiadomo, że w maju odbędzie się jeszcze jedno spotkanie nt. konkursu „Uczelnia dostępna”. Jego miejscem ma być Warszawa, ale dokładna data zostanie dopiero podana. Wiele osób obecnych na spotkaniu krakowskim zapowiedziało, że przyjedzie do stolicy na to wydarzenie.

 

Finałowy piątek

Tymczasem pozostał jeszcze jeden dzień XII Krakowskich Dni Integracji. I tak 12 kwietnia Akademia Górniczo-Hutnicza o 9.00 organizuje warsztaty o przełamywaniu barier architektonicznych, zaś o 13.00 o języku migowym. Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II zaprasza na warsztaty antystresowe, Uniwersytet Ekonomiczny będzie miejscem warsztatów „Zobacz niepełnosprawność: zobacz dźwięk”, zaś finał odbędzie się po prawej stronie Wisły. O 14.20 w Krakowskiej Akademii będzie można wziąć udział w warsztacie „Być asystentem studenta z niepełnosprawnością, znaczy mieć M.O.C.”.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.