Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rower może być pojazdem służbowym

 

Zakup roweru może być kosztem uzyskania przychodu w PIT. W przypadku kontroli, przedsiębiorca będzie jednak musiał udowodnić fiskusowi, że wydatek ma związek z prowadzoną działalnością. Jednoślad daje również prawo do pełnego odliczenia VAT. Nie jest bowiem samochodem.

 

Fiskus restrykcyjnie podchodzi do kosztów podatkowych rozliczanych przez najmniejszych przedsiębiorców. Najbardziej problematyczna jest kwestia cienkiej granicy między wydatkiem związanym z funkcjonowaniem firmy, a kwotami ponoszonymi na cele osobiste. Podatnicy wolą więc dmuchać na zimne i na wszelki wypadek pytają niemal o wszystko. Wiele pytań dotyczy rozliczania wydatków na zakup rowerów. Skarbówka jest tutaj, o dziwo, zaskakująco zgodna. Wydatki na rower mogą być kosztem uzyskania przychodów. Potwierdzają to najnowsze interpretacje.

Rower może być pojazdem służbowym

Organy podatkowe zwracają uwagę, że przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu osobowego, w tym także roweru. Warunkiem koniecznym jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli rower, który podatnik zamierza zakupić, będzie w istocie wykorzystywany na potrzeby firmy, to wydatki poniesione na jego nabycie będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów. Warunkiem jest należyte udokumentowanie poniesionego wydatku np. w formie faktury. Jako przykład można tu podać m.in. interpretacje nr IBPBI/1/415-95/13/SK, IBPP2/443-377/14/KO oraz IPPB1/415-710/13-2/JB. Jeśli rower będzie tańszy niż 10 tys. złotych, wydatek będzie można od razu (jednorazowo) zaliczyć do kosztów. Jeśli cena będzie wyższa, konieczna będzie jego amortyzacja. Stanowisko organów podatkowych potwierdza także Izabela Rutkowska, doradca podatkowy. Przestrzega jednak, że w przypadku ewentualnej kontroli, fiskus może chcieć sprawdzić, czy przedsiębiorca faktycznie korzysta z roweru na potrzeby firmy. Przedsiębiorca będzie musiał wtedy udowodnić, że jeździ nim np. do klientów...

czytaj więcej: www.prawo.pl

 

autor: Krzysztof Koślicki

źródło: www.prawo.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.