Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opiekunowie są wykończeni samotną walką. Potrzeba im solidarnościowego wsparcia

 

Rozmowa z dr. RAFAŁEM BAKALARCZYKIEM, ekspertem z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, o tym, dlaczego rząd nie rozwiązuje problemów opiekunów dorosłych niepełnosprawnych.

 

Mija 5 lat od protestu opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych pod Sejmem. Co się przez ten czas zmieniło w ich sprawie?

Niestety, bardzo niewiele. Zaszły zmiany kosmetyczne w wysokości świadczeń (z 520 do dzisiejszych 620 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego). Protestujący domagali się je-dynie równego traktowania opiekunów osób wymagających stałej opieki, bez względu na to, kiedy powstała niepełnosprawność podopiecznego. Od 2013 roku mamy wciąż sytuację, gdzie różnicuje się wysokość wsparcia dla opiekunów zależnie od tego, czy niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, czy w życiu dorosłym. Dziś ta różnica jest nawet większa niż 5 lat temu. Druga sprawa dotyczyła odzyskania praw nabytych, bo część tych opiekunów przed 2013 r. pobierała świadczenie pielęgnacyjne, niezależnie od tego, jaki był dochód w rodzinie. Później jednak mogli ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, który był zależny od progu dochodowego (dziś na poziomie 764 zł na osobę). Od tego czasu tylko niektórym w drodze sądowej i odwoławczej udaje się w ostatnich latach uzyskać świadczenia na korzystniejszych zasadach (co umożliwił m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie z 2014 roku, którego jednak rząd nadal nie wykonał). A trzeci aspekt protestu dotyczył niezgody na wykluczenie socjalne i ekonomiczne ludzi, którzy podjęli rolę opiekunów.

- Ma pan kontakt z opiekunami. Jak oni się czują, gdy słyszą, że rząd przeznacza 500 plus na każde dziecko, nawet dla tych, którzy są w dobrej sytuacji materialnej, a opiekunom mówi: nie ma pieniędzy?

To symboliczne pogłębienie frustracji wielu opiekunów i jednoczesne przyznanie przez państwo, że potrzeby tej grupy są mniej ważne. Koszt finansowy spełnienia postulatów opiekunów to około 2 miliardy zł rocznie z budżetu państwa. To kwoty dalece niższe niż poszczególne punkty z tzw. Piątki Kaczyńskiego. Pamiętajmy, że rząd przez 4 lata wprowadzał też szereg innych bardziej kosztownych, a mniej pilnych niż zabezpieczenie socjalne opiekunów programów. Grupa wykluczonych opiekunów liczy dziesiątki tysięcy osób, choć nie wiemy, ile osób dokładnie, gdyż ministerstwo nie ma danych, np. o osobach, które świadczą opiekę, ale nie pobierają świadczeń z tego tytułu.

- A problem ten dotyczy przecież nie tylko opiekunów osób sędziwych, ale także tych opiekujących się dorosłymi dziećmi, które w przeszłości uległy poważnemu wypadkowi i są całkowicie sparaliżowane, dostały udaru lub wylewu.

Dlatego, przywołując sytuację tej grupy w debacie publicznej, warto przypominać, że dotyczy to potencjalnie doświadczeń niemal każdego z nas. Raptem chwila dzieli nas od sytuacji, gdzie ktoś z naszych bliskich może wymagać takiej opieki. Życie jest bardzo kruche, ryzyko istnieje zawsze. Ryzyko niesamodzielności wiąże się trochę z procesami starzenia społeczeństwa, ale też w innymi czynnikami, np. statystycznie częstymi na tle innych krajów - wypadkami.

- O czym świadczy to, że przez pięć lat kolejnym rządom w tej sprawie nie udało się nic zrobić?

O niskiej randze w polityce państwa, jaką przypisuje się problemom tej grupy. Nie przekonuje mnie argument o braku pieniędzy. Inwestuje się przecież duże publiczne środki w inne działania, głównie te bardziej nośne medialnie.

- W krajach skandynawskich prowadzone są badania, z których rządy czerpią wiedzę, gdzie należy pomóc, a gdzie się wstrzymać.

W Polsce czasem też zdarzają się programy, oparte na rozpoznaniu problemów i potrzeb. Np. program „Opieki wytchnieniowej. Na ten rok przewidziano na niego 110 mln zł. Ale w porównaniu z trzynastą emeryturą, to sto razy mniejsza kwota. Treść programu jest słuszna, ale nie wiadomo, czy biedniejsze gminy będą w stanie zapewnić wkład własny, by z niego skorzystać. Jest też ryzyko, że zaproponowane zasady przyznawania tego rodzaju wsparcia (w oparciu o tzw. skalę Barthel) wykluczą z pomocy opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną czy z zaburzeniami poznawczymi. Nie sądzę też, by opiekunowie znów wyszli na ulice, aby walczyć o swoje prawa. Mieliby duże problemy, by się zorganizować i odejść od bliskich, którymi się opiekują. Ci ludzie są też już wykończeni bardzo trudną codziennością opieki, gospodarowaniem głodowymi środkami i samotną walką, wobec której kolejne rządy nie wykazały determinacji. Na pewno potrzeba tu solidarnościowego wsparcia...

czytaj całą rozmowę: www.pomorska.pl

 

autor: Karina Obara

źródło: www.pomorska.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.