Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZUS - Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019

 

17 maja 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obchodzi w całym kraju pod hasłem „Żyj aktywnie!” Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

 

 

 

 

Wydarzenie organizujemy w wielu miastach w całej Polsce. Proponujemy Ci (w zależności od miejsca wydarzenia) spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ITS oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

U ekspertów z poszczególnych instytucji dowiesz się:

 • ZUS: jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne świadczenia Ci się należą; będziesz mógł także założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet,
 • PFRON: jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także o Systemie Obsługi Dofinansowań, programie wyrównywania różnic między regionami,
 • NFZ: o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy wyrobów medycznych), jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia; będziesz mógł także dowiedzieć się, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje, oraz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Dokładne informacje, co będzie się działo w Twojej okolicy znajdziesz poniżej, w zakładkach poszczególnych oddziałów ZUS.

Mieszkańców Warszawy i okolic zapraszamy na inaugurację Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2019 "Żyj aktywnie!"do siedziby Instytutu Transportu Samochodowego (ITS), przy ulicy Jagiellońskiej 80 w Warszawie.

Inauguracja w ITS rozpoczyna się o godz. 10:00 panelem z udziałem przedstawicieli ZUS, NFZ, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, PFRON, ITS oraz MIiR. Następnie zapraszamy na panel z udziałem osób niepełnosprawnych „Siła jest w każdym z nas”, a w godzinach 10:0-15:00 będą funkcjonować stoiska organizatorów, partnerów i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oprócz wymienionych wyżej instytucji w trakcie inauguracji wydarzenia w Warszawie (ZUS, PFRON i NFZ) będziesz miał możliwość spotkać się z:

 • przedstawicielami ITS, którzy opowiedzą, jakie są możliwości adaptacji pojazdów dla osób z niepełnosprawnością i jak załatwić formalności, by zaadaptować pojazd, o szkoleniach na prawo jazdy, udzielą porad z zakresu psychologii transportu i diagnostyki pojazdów z adaptacjami,
 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta, od których uzyskasz porady dotyczące praw pacjenta, ochrony zdrowia, a także skonsultujesz indywidualne problemy związane ze świadczeniami zdrowotnymi,
 • z ratownikami medycznymi z Fundacji ANIKAR (współorganizatora warszawskiego spotkania), którzy przeprowadzą pokazy pierwszej pomocy,
 • z fizjoterapeutą który udzieli prostych wskazówek na miejscu dotyczących zagadnienia rehabilitacji i fizjoterapii,
 • z psami uczestniczącymi w dogoterapii i ratownictwie,
 • z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie dla osób z niepełnosprawnością,
 • z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby takie jak Ty lub działających na Waszą rzecz (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Edukacji Nowoczesnej oraz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom),
 • przedstawicielami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie doradzającymi w sprawach uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli), ulg i uprawnienień wynikających z faktu posiadania takiego dokumentu i dofinansowań ze środków PFRON,
 • z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić,
 • z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły zawodowy sukces.

Spotkaj się z osobami z różnymi umiejętnościami i doświadczeniami, które mogą stać się cennymi źródłem informacji i inspiracji!

Osoby zainteresowane udziałem w inauguracji „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w Warszawie w siedzibie ITS przy ul. Jagiellońskiej 80, prosimy o zgłaszanie swojego udziału w terminie do 10 maja (piątek) do godziny 15.00 na adres: mateusz.modzelewski@zus.pl

Zajrzyj też do naszej biblioteki, gdzie zebraliśmy wszystkie nasze wydawnictwa, które mogą być pomocne osobom z niepełnosprawnością.

Organizatorzy wydarzenia:

 

logo zus


 

logo fundacji ANIKAR

Partnerzy wydarzenia:

logo nfzlogo Rzecznika Praw Pacjentalogo Fundacji Aktywizacja

logo Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinielogogo Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziomlogo Fundacja Aktywnej Rehabilitacji  logo Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.