Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Zgubiłeś orzeczenie? Staraj się o kopię

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jak każdy dokument – zawsze może się zgubić albo zniszczyć. Teoretycznie można wówczas wystąpić o jego duplikat. W praktyce jednak może to być niemożliwe.

 

Teoretycznie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność i jej stopień nie jest potrzebny na co dzień. W razie np. kontroli biletu ulgowego w autobusie lub pociągu w zupełności wystarczy legitymacja osoby niepełnosprawnej z prawidłowo oznaczonym symbolem/kodem niepełnosprawności. Inaczej jest np. podczas podejmowania zatrudnienia lub starania się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tu trzeba okazać oryginał orzeczenia, aby mógł on zostać skopiowany.

 

I po duplikacie

Problem pojawia się w momencie, gdy z oryginału nie możemy skorzystać. Na przykład wówczas, gdy został zagubiony lub zniszczony. Drugą sytuację mamy bardzo często w przypadku orzeczeń wydanych na stałe – po kilku czy kilkunastu latach papier nierzadko jest już w strzępach. Logika nakazuje udać się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w którym dane orzeczenie zostało wydane. I tu niestety możemy się spotkać z niemiłą niespodzianką, bo rzadko kiedy można wydać duplikat orzeczenia.

 

Dlaczego? Z prostego powodu. Na duplikacie muszą się podpisać wszystkie osoby, które wydały oryginał orzeczenia. Tym samym wystarczy, że orzeczenie wydał lekarz, któremu bardzo niewiele brakowało do emerytury i już po kilku latach uzyskanie duplikatu będzie niemożliwe. Aczkolwiek, rzecz jasna, nie jest też tak, że osobom dotkniętym różnego rodzaju niepełnosprawnościami pozostaje wówczas ponowne złożenie wniosku do PZdsOoN.

 

Kopia lepsza, acz często nieszybka

Przede wszystkim dlatego, że takie postępowanie jest jednak dość długie oraz – przynajmniej teoretycznie – niepewne co do końcowych ustaleń. Tym bardziej, że w powiatowym zespole można uzyskać dokument mogący stanowić odpowiednik oryginalnego orzeczenia. Mowa o kopii poświadczonej jako zgodnej z oryginałem.

 

W tym celu należy złożyć stosowne podanie. Trzeba w nim – oprócz oczywiście standardowych informacji na temat personaliów – zawrzeć uzasadnienie dla wniosku. Najlepiej poprzez podanie nazw instytucji, które dokument mają otrzymać. To o tyle ważne, iż wspomniane kopie mają dość zasadniczy mankament w porównaniu do oryginału orzeczenia. Oryginał można wykorzystywać wielokrotnie, natomiast poświadczoną za zgodność z nim kopię już niestety tylko raz. Przynajmniej w teorii, bo wiele urzędów kopię normalnie i kseruje, po czym zwraca ją właścicielowi, nie zatrzymując u siebie.

 

Konieczna wizyta na poczcie

Kłopot pojawia się, jeśli dana osoba niepełnosprawna zmieniła w międzyczasie adres zamieszkania i bardzo trudno jest jej przyjechać do miasta, w którym wydano orzeczenie. W tym celu musi wysłać podanie – o którym była mowa wyżej – pocztą na adres właściwego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wówczas instytucja ta ma 30 dni na odesłanie tejże kopii w ilości takiej, jaką wnioskodawca zawarł w podaniu.

 

Jeśli zatem posiadasz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności bądź jej stopniu, zachowaj go w dobrym stanie jak najdłużej i pamiętaj, gdzie go trzymasz. W przeciwnym razie niestety narażasz się na spore niedogodności. Tym większe wówczas, jeśli ten dokument potrzebny jest już w ciągu najbliższych kilku dni.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

SZUKASZ PRACY?
Znajdź ją na www.werbeo.pl 
DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.