Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

'Promocja na Piątkę' - weź udział w naszym szkoleniu i zyskaj 55% rabatu na 1 z 5 usług OBPON!

  UCZESTNICY NASZEGO SZKOLENIA

- MAJĄ POWODY DO ZADOWOLENIA!

 

Zgłoś się na szkolenie OBPON pt.:

"Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 roku
a praktyka w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
i uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON


oraz przepisy prawne i praktyka w zakresie kontroli PFRON, UKS, ZUS i US w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń i wydatków z zfron. Ulgi we wpłatach na PFRON w 2019 roku i RODO w ustawie o rehabilitacji."

 

i skorzystaj z 55% rabatu na 1 z 5 usług OBPON!*

* "Promocja na Piątkę" dotyczy usług, których obecnie nie posiada firma.Promocja na PIĄTKĘSerwis: OBPON.pl

Serwis www.obpon.pl - jest to serwis informacyjny skierowany do pracodawców osób z niepełnosprawnościami. To miejsce gromadzące najważniejsze informacje z zakresu rehabilitacji, ekonomii, socjologii, szkoleń i doradztwa zawodowego, funduszy europejskich, HR i wielu innych dziedzin.

OBPON.PL to codzienny newsletter, monitoring prasy ogólnej, dostęp do aktualnych publikacji, najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz informacje pochodzące od ogólnopolskich i lokalnych władz, instytucji i przedsiębiorstw.

 
Serwis: VademecumWiedzy.pl

Serwis www.vademecumwiedzy.pl - oferuje naszym klientom merytoryczne wsparcie poprzez możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, prowadzenie specjalistycznych konsultacji, korzystanie z branżowego doradztwa.

Vademecum Wiedzy to wsparcie specjalistów będących autorytetami w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. To gotowe i praktyczne rozwiązania z zakresu prawa, księgowości i spraw kadrowych uwzględniających specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych.

   
Serwis: Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna

Serwis Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna - to konsultacyjno-doradczo-prawna usługa dostępna wyłącznie w naszej firmie. To produkt "premium" - dostępny w ramach regularnej oferty.

Stworzony tak, aby w szybki i kompleksowy sposób zaspokoić potrzeby każdego pracodawcy osób niepełnosprawnych, zarówno zakładów pracy chronionej, jak również pracodawców z otwartego rynku pracy.

"TOK" oferuje pomoc i wsparcie 3 konsultantów - wybitnych znawców problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych - pozostających do Państwa dyspozycji 4 dni w tygodniu.

 
Aplikacja: e-SOD

Aplikacja e-SOD umożliwia Państwu rozliczenie dofinansowań wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (SOD) i refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS), dzięki tej aplikacji wypełnianie wniosków o dofinansowanie z PFRON nigdy nie było łatwiejsze.

Przystosowana jest dla firm posiadających status zakładu pracy chronionej, jak również dla pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy.

Aplikacja e-SOD: jako jedyna wylicza WnD do wniosków, sprawdza błędy w Płatniku, jest łatwa w obsłudze, dajemy Państwu wsparcie przy wdrożeniu aplikacji

   
Aplikacja: e-ZFRON

Aplikacja e-ZFRON (System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) to aplikacja internetowa, dzięki któremu skończą się Państwa trudności związane z zarządzaniem środkami ZFRON, ich ewidencją oraz właściwą interpretacją skomplikowanych przepisów prawnych i niepewnością co do prawidłowości ich wydatkowania.

Korzystając z aplikacji e-ZFRON zarządzanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej nie będzie stanowiło więcej problemu. Aplikacja m.in. w sposób intuicyjny podpowiada sposoby finansowania wydatków zgodnie z obowiązującym prawem, wspomaga zarządzanie środkami, tworzenie raportów, konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji.

 Skorzystaj z promocji -55% na serwisy OBPONSkolenie OBPON - Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 r.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.