Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Trwa nabór na pilotażowy program kompleksowej rehabilitacji - w tym na rynek pracy

 

- Trwa rekrutacja do udziału w pilotażowym programie kompleksowej rehabilitacji. Jej celem jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia osobom, które np. wskutek doznanego urazu nie mogą kontynuować swojej dotychczasowej pracy – poinformował wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy uruchomia projekt, którego celem jest wprowadzenie w Polsce innowacyjnej metody rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych.

Jak wyjaśnił wiceminister Michałkiewicz projekt ma ułatwić podjęcie pracy lub powrót do niej osobom, które wskutek doznanego urazu, schorzenia lub niepełnosprawności nie mogą kontynuować lub podejmować aktywności zawodowej i społecznej.

- Co roku wiele osób z przyczyn losowych traci możliwość wykonywania swojej dotychczasowej pracy np. ulegając wypadkom samochodowym. Projekt dotyczący rehabilitacji kompleksowej ma być skierowany właśnie do tych osób, które nie z własnej winy stały się niesamodzielne. Chcemy, żeby one mogły dalej prowadzić aktywne, niezależne życie – powiedział.

Indywidualne dostosowanie

Wiceminister przypomniał, że podstawy rehabilitacji kompleksowej stworzył już w latach 50. ubiegłego wieku polski lekarz ortopeda Wiktor Dega.

- Tradycja jest długa, polska szkoła rehabilitacji była i jest znana na świecie. Bardzo wiele krajów korzystało z tych doświadczeń – dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że nowy model rehabilitacji kompleksowej zakłada łączenie wszystkich możliwych działań, których rezultatem będzie powrót osób z niepełnosprawnością na rynek pracy oraz do aktywnego życia.

- W ramach tego projektu będą diagnozowane potrzeby osoby, która została do niego zakwalifikowana. Następnie osoba ta będzie mogła otrzymać pełne wsparcie z zakresu rehabilitacji medycznej, zawodowej i psychospołecznej. Program rehabilitacji będzie indywidualnie dostosowany do potrzeb konkretnej osoby – powiedział.

Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że w ramach wsparcia zawodowego uczestnicy otrzymają pomoc doradcy oraz pośrednika pracy w wyborze nowego zawodu – dopasowanego do zainteresowań i obecnych możliwości uczestnika oraz cieszącego się zainteresowaniem pracodawców.

- Eksperci ocenią, czy dana osoba będzie mogła pracować dalej w swoim zawodzie, czy powinna się przekwalifikować. Doradca wskaże jakie są jej mocne strony, czy powinna zdobyć nowe kwalifikacje. W ramach szkoleń ma być także realizowana współpraca z pracodawcami z danego regionu – powiedział Michałkiewicz.

Możliwość pobytu w ośrodkach

Na etapie pilotażu osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z pobytu w czterech ośrodkach w: Wągrowcu, Ustroniu, Grębiszewie i Nałęczowie. Średni czas pobytu jednej osoby w ośrodku to 9 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy. W tym czasie zajęcia prowadzone są przez 6-8 godzin dziennie. Koszt pobytu będzie bezpłatny.

Jak poinformował wiceszef MRPiPS, w ciągu trzech lat wsparciem zostanie objęte 600 osób z niepełnosprawnością z różnych regionów Polski. Pilotaż potrwa do września 2022 r. Pierwsi chętni trafią do ośrodków już we wrześniu br.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie powinny zgłosić się do PFRON (tel.: 22 50 55 600, email: ork@pfron.org.pl). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 85,3 mln zł (w tym około 71,9 mln stanowią środki z UE i około 13,4 mln zł stanowią środki budżetu Państwa).

 

 

PAP/niepełnosprawni.pl

www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.