Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Robert Marchwiany - reprezentant OBPON - Człowiekiem bez barier! (Zapraszamy do głosowania!)

Szanowni Państwo, mamy wielką przyjemność poinformować, że Pan Robert Marchwiany – redaktor OBPON.pl, został jednym z 20 półfinalistów XVII edycji konkursu „Człowiek bez barier”, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

 

 

Pan Robert, w ramach Plebiscytu „Człowiek bez barier” - walczy o Nagrodę Publiczności.

Aby wygrać,  potrzebuje Państwa wsparcia i głosów -  o co serdecznie Państwa prosimy.

1. Wejść na stronę: www.niepelnosprawni.pl (kliknij w link)

2. Z listy półfinalistów wybrać ROBERTA MARCHWIANEGO

3. Kliknąć w przycisk „GŁOSUJ” zlokalizowany przy jego sylwetce

4. Podać aktywny adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym

5. Sprawdzić swoją skrzynkę pocztową (być może także foldery SPAM, inne etc.) i kliknąć w link potwierdzający udział w głosowaniu (dopiero wtedy głos zostanie dodany).

Głosowanie trwa do: 03.11.2019r.

 

POZNAJ SYLWETKĘ ROBERTA MARCHWIANEGO: Wywiad OBPON: Rozmowa z Robertem Marchwianym - redaktorem OBPON - półfinalistą XVII edycji konkursu „Człowiek bez barier”

 

Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że możemy na co dzień współpracować z tak wrażliwym i mądrym człowiekiem.

Swoją postawą oraz codzienną pracą, potwierdza dewizę, że niemożliwe nie istnieje.

W swojej dziennikarskiej działalności, ma odwagę podejmować trudne tematy związane, tak z codziennością jak i sytuacją prawną i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Na ocenę naszego kandydata, nie składa się jedynie jego pracowniczy wizerunek.

Pan Robert imponuje nam także swoją codzienną przedsiębiorczością i zaradnością.

Życie osobiste naszego Bohatera, pozwala stwierdzić, że jest to osoba uczuciowa, odpowiedzialna, oddana i niezwykle aktywna.

Pan Robert nie boi się wyzwań – tych małych i tych większych.

Jako początkujący stand up’owiec – pokazuje, że ma dystans do siebie i uczy tego innych.

Ponadto, uczestniczy aktywnie w wielu konferencjach, panelach dyskusyjnych, sympozjach, szkoleniach, ogólnopolskich protestach i wydarzeniach w całej Polsce.

Jest głosem osób z niepełnosprawnościami, obecnym w merytorycznych i znaczących społecznie dyskusjach.

Tworzy atrakcyjne treści, trafnie opisuje rzeczywistość - zachowując przy tym dziennikarską obiektywność, ale i zwykłą, ludzką uczciwość.

Jego teksty są manifestem wiedzy, elokwencji i zaangażowania w sprawy bliskie środowisku osób z niepełnosprawnościami i ich pracodawców.

W opinii całego naszego firmowego Zespołu jak i Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, w pełni zasługuje na tytuł "Człowieka bez barier". Dla nas bowiem - już nim jest.

 

Zespół OBPON

 

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.