Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PFRON ogłosił zwycięzców w konkursie „Otwarte drzwi”

W środę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono nagrody w XVI edycji konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi”. List do uczestników i organizatorów konkursu skierował premier Mateusz Morawiecki.

 

Konkurs „Otwarte drzwi” tworzony jest z myślą o osobach z niepełnosprawnością. – Cieszę się, że jest on okazją do szukania innowacyjnych rozwiązań, które mają realny wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. W najlepszych pracach magisterskich i doktorskich komisja konkursowa wyróżnia m.in. nowatorskie podejście do tematu czy wysoką wartość merytoryczną sformułowanych wniosków oraz możliwość ich praktycznego wykorzystania. „Otwarte drzwi” to doskonała formuła tworzenia nowych jakości i perspektyw w myśleniu o niepełnosprawności i rehabilitacji – mówił podczas gali Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

List prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Gościem specjalnym był Cezary Szmidke - popularyzator nauki, gość oraz współtwórca licznych programów edukacyjnych. Galę od strony artystycznej uświetnił występ Mieczysława Szcześniaka.

Nagrody – o łącznej kwocie 42 tysiące złotych – przyznane zostały w trzech kategoriach dla najlepszych prac magisterskich: rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa i rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, a także rehabilitacja medyczna mająca wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Nagrodę główną z zakresu rehabilitacji społecznej otrzymała Kataryna Frączek - za pracę poświęconą poczuciu piętna i dyskryminacji u osób chorujących psychicznie korzystających ze środowiskowych metod wsparcia. Z zakresu rehabilitacji medycznej pierwsze miejsce uzyskała Aleksandra Bawolska-Piszczatowska - za pracę „Rodzice dziecka zagrożonego niepełnosprawnością – (nie)obecność wsparcia”. Z kolei w kategorii „Rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym” miejsce pierwsze zdobyła Nadzeya Avizhych - za pracę poświęconą adaptacji geograficznego atlasu Białorusi dla osób słabowidzących i niewidomych.

Nagrodę otrzymała również najlepsza, wśród zgłoszonych do konkursu, praca doktorska. Statuetka i honorarium w wysokości 8 tys. złotych trafiły do dr. Kamila Pietrowiaka, autora pracy „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych”.

Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi” organizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania problematyką niepełnosprawności wśród osób kończących studia wyższe, próba zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności, a także – co najistotniejsze – wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Zamierzeniem organizatorów konkursu jest także promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych wdrażania rozwiązań służących szeroko pojętej rehabilitacji i integracji społecznej.

Prace są oceniane przez niezależną komisję złożoną z przedstawicieli środowiska akademickiego – uczelni medycznych, politechnik i szeroko pojętej humanistyki. Na jej czele stoi prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska z Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Publikujemy pełną listę laureatów Konkursu „Otwarte Drzwi” w 2019 roku

Pace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej

I miejsce

Katarzyna Frączek, „Zasoby oraz poczucie piętna i dyskryminacji u osób chorujących psychicznie korzystających ze środowiskowych metod wsparcia”

II miejsce

Iwona Nowakowska, „Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną - znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych”

III miejsce

Katarzyna Buluk, „Rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej twarzy - badania porównawcze u osób głuchych i niesłyszących”

Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej

I miejsce

Aleksandra Bawolska-Piszczatowska „Rodzice dziecka zagrożonego niepełnosprawnością - (nie)obecność wsparcia”

II miejsce

Maria Astriab „Wpływ ilości warstw wzmacniających laminatów na właściwości mechanicznie lei protezowych”

III miejsce

nie przyznano

Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym

I miejsce

Nadzeya Avizhych, „Adaptacja geograficzna atlasu Białorusi dla osób słabowidzących i niewidomych”

II miejsce

Małgorzata Borkowska, „Możliwości rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością wzroku”

III miejsce

Małgorzata Maria Kasper, „Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie w swojej funkcji edukacyjno-orientacyjnej wobec osób niepełnosprawnych”

Prace doktorskie

I miejsce

Kamil Pietrowiak, „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych”

II miejsce

Paweł Borowiecki, „Samotność osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową - konteksty indywidualne i społeczne”

Wyróżnienie

Natalia Wołoszyn, „Ocena wpływu dwóch różnych 12-tygodniowych programów ćwiczeń fizycznych na sprawność funkcjonalną i jakość życia osób starszych, poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, mieszkających w domach pomocy społecznej”

 

 

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.