Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Czwartego kongresu nie będzie

Kongres Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych stawał się jednym z flagowych wydarzeń naukowych grup pro-life w Polsce. Niestety wygląda na to, że jego historia zatrzyma się na trzech edycjach.

 

Srogi zawód

Przełom listopada i grudnia – akurat tak się składało, że był to zawsze ostatni dzień starego roku liturgicznego – w ostatnich trzech latach był terminem, w którym osoby propagujące wartości chrześcijańskie baczniejszą uwagę kierowały na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Tam właśnie dr teologii Bawer Aondo-Akaa – znany z działań na rzecz ochrony życia poczętego – organizował Kongres Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych. Tam właśnie przez cały dzień trwały prelekcje, wykłady oraz debaty, z których uczestnicy nie tylko czerpali dużą wiedzę, ale przede wszystkim zyskiwały poczucie, że biorą udział w wydarzeniu ogromnie potrzebnym. Wiele osób szykowało się do edycji tegorocznej, która miała się odbyć 30 listopada. Spotkało ich jednak srogie rozczarowanie. W tym roku kongres nie dojdzie do skutku.

 

„Musiałem niestety odwołać wydarzenie. Okazało się, że trochę za późno się za to zabrałem i nie dałem już rady wszystkiego dopiąć” - tłumaczy Bawer Aondo-Akaa. W jego głosie słychać spory zawód, zresztą można wywnioskować, że tę smutną decyzję podjął dopiero w ostatnich dniach, wcześniej próbując jednak poradzić sobie z nawałem obowiązków organizatora kongresu.

 

Październik jeszcze optymistyczny

Na początku października jednak sytuacja nie wyglądała źle. Rozmawiając w kuluarach przed Małopolskim Konwentem Osób z Niepełnosprawnościami dr Aondo-Akaa zapewniał, że kongres jest zaplanowany, a on sam pracuje nad programem. Tematem przewodnim miały być kwestie wyłaniania liderów, którzy prezentowaliby chrześcijański punkt widzenia na kwestie życia osób niepełnosprawnych. Ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji zawodowej i społecznej, nie zapominając przy tym o kwestii obrony życia poczętego, a co za tym idzie – walki o zakaz aborcji eugenicznej. Jednakże wydarzenia kolejnych tygodni nie pozwoliły organizatorowi kongresu, aby go należycie przygotował.

 

Praktyka pokazuje, że jeśli wydarzenie mające za sobą dopiero trzy edycje nie dochodzi do skutku w czwartym roku, najczęściej nie dochodzi już do skutku w ogóle. I choć dr Bawer Aondo-Akaa zarzeka się, że w przyszłym roku postara się zorganizować kongres po raz czwarty, jak również warto go w tym wspierać, to siłą rzeczy pojawiają się wątpliwości.

 

Dlaczego szkoda?

Zniknięcie na stałe z kalendarza Kongresu Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych było jednak ogromną szkodą z zasadniczego powodu. Jednym z najczęstszych zarzutów, jakie pojawiają się ze strony środowiska pro-choice wobec grup pro-life, jest skupienie się wyłącznie na obronie życia poczętego, bez odniesienia się do okresu już po narodzeniu dziecka. Lektura chociażby forów internetowych, które skupiają rodziców osób niepełnosprawnych, przywodzi smutną konstatację, że większość ludzi tam się udzielających jest zwolennikami aborcji eugenicznej. Tymczasem podczas tego kongresu ochrona życia poczętego stanowiła zawsze zaledwie wycinek całości. Kongres pomagał znaleźć odpowiedzi na pytania o sens życia osób nawet z najcięższymi niepełnosprawnościami i o jego jakość. To właśnie postawa pro-life w pełnym tego słowa znaczeniu. Miejmy więc nadzieję, że tegoroczna przerwa w kongresie będzie pierwszą i zarazem ostatnią.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.