Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Minister pracy: WTZ-y ważne w aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Rolę warsztatów terapii zajęciowej i potrzebę budowania szerokiej koalicji rządu, samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością podkreśliła w poniedziałek, 2 grudnia, w Poznaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Minister rodziny Marlena Maląg w czasie swojej poniedziałkowej wizyty w Wielkopolsce odwiedziła m.in. uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu. Podkreśliła, że przez lata nie zwiększano funduszy kierowanych na ten rodzaj pomocy osobom z niepełnosprawnością.

- Ich systematyczny wzrost nastąpił od roku 2017 i uczestników warsztatów terapii zajęciowej w całym kraju mamy ponad 27 tys. – powiedziała.

- W tym budżecie roku 2019 ponad 500 mln zł zostanie przeznaczonych na warsztaty terapii zajęciowej, ale także w tym roku po raz drugi zostały zwiększone środki (na ten cel – PAP). Właśnie dlatego, że zdajemy sobie sprawę z potrzeby aktywizacji osób niepełnosprawnych – podkreśliła.

Dodała, że podejmowane przez rząd działania na rzecz osób z niepełnosprawnością powinny być działaniami kompleksowymi.

Budowanie koalicji

- Ale również budowaniem szerokiej koalicji między rządem, administracją rządową, samorządami, a także organizacjami pozarządowymi. Bo wiele organizacji pozarządowych sięga po środki i realizuje zdania, które są niezwykle ważne – powiedziała minister.

Jako jeden z przykładów takich zadań minister wskazała właśnie warsztaty terapii zajęciowej, podkreślając ich wagę i znaczenie dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Marlena Maląg przypomniała, że we wtorek w Sejmie zostanie otwarta wystawa sztuki osób z niepełnosprawnością.

- Sztuka osób niepełnosprawnych to są różne formy wyrazu, które pokazują, jak osoby z niepełnosprawnościami mogą pokazywać piękno w różnym wymiarze. Warto się nad tym na chwilę zastanowić, zatrzymać – powiedziała minister.

Minister zapewniła, że ewentualne korekty projektu przyszłorocznego budżetu państwa nie będą dotyczyć zaplanowanych wydatków na pomoc osobom z niepełnosprawnością.

- W roku 2018 przeznaczyliśmy ponad 19 mld zł, w tym roku będzie to ponad 20 mld zł. Na rok 2020 zaplanowanych środków jest około 27 mld zł, patrząc tylko na te środki, które idą poprzez MRPiPS oraz Fundusz Solidarnościowy. (…) Nam zależy na tym, aby kompleksowo wspierać osoby niepełnosprawne – zaznaczyła minister Maląg.

 

PAP/niepelnosprawni.pl

www.niepelnosprawni.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.