Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Relacja OBPON: „Człowiek bez barier” z Nagrodą Publiczności, czyli Legionowo górą!

Wszyscy są zgodni, że tytuł „Człowieka bez barier 2019” trafił w godne ręce. Wojciech Kowalczyk – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo – nie tylko zyskał największe uznanie wśród członków Kapituły, ale też zdecydowanie wygrał w głosowaniu publiczności.

 

Odkrywanie biegunów

3 grudnia, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się gala podsumowująca siedemnastą edycję konkursu „Człowiek bez barier”, organizowanego od początku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Oprócz nagrody głównej przyznano cztery wyróżnienia, jak również uhonorowano zwycięzców wyborów odbywających się w internecie. Wszystkich nagrodzonych łączy zasadnicza sprawa – swoim życiem i działalnością mogą stanowić przykład dla innych osób dotkniętych niepełnosprawnościami. „Dziękuję, że jesteście i odkrywacie własne bieguny i mobilizujecie innych” - zwróciła się do uhonorowanych Ewa Pawłowska, prezes Integracji i wdowa po pomysłodawcy konkursu Piotrze Pawłowskim.

 

Do tegorocznej edycji laureatami nagród i wyróżnień zostało ponad 90 osób. „Wszystkie dokonywały rzeczy niezwykłych” - opowiadała prof. Antonina Ostrowska. Przewodnicząca Jury Konkursu, które stosowne decyzje podjęło 15 października, zarazem oświadczyła, że w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego postanowiła zrezygnować z tej funkcji, co nie oznacza wycofania się z prac nad dalszymi edycjami całej inicjatywy. Do zebranych zwróciła się także Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama, która tradycyjnie objęła patronat nad konkursem, przemówiła w nagranym wcześniej wystąpieniu: „Niepełnosprawność w żaden sposób nie przeszkadza Państwu w realizacji własnych ambicji, rozwijaniu się w zawodzie i w znalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie. Wszystkie dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia stały się możliwe, bo pokonują Państwo zarówno własne słabości, jak i bariery zewnętrzne. Dziękuję za to, że możemy uczyć się od Państwa wrażliwości społecznej i determinacji, otwartej postawy i akceptacji odmienności. To wspaniała lekcja, której nigdy nie zapomnimy” - podkreśliła.

 

Gwiazda z Legionowa

Niekwestionowaną gwiazdą uroczystości był Wojciech Kowalczyk – chory na SMA pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo. Nie tylko angażuje się w sprawy mieszkańców tego podwarszawskiego ośrodka, ale także prowadzi szeroko zakrojone akcje społeczne. Za szczególny sukces – na skalę ogólnopolską – uważa przede wszystkim doprowadzenie do wpisania na listę leków refundowanych z budżetu państwa preparatu Nusinersen, dzięki któremu chorzy na SMA w Polsce mogą korzystać z nowoczesnej terapii leczenia tej chorobę. Sam prowadzi nader aktywne życie także „po godzinach”. Jego największą pasję stanowi śpiew oraz prowadzenie strony Pokonać SMA. W głosowaniu internetowym zdobył dużo ponad dwa tysiące głosów. Pokonał w nim dziewiętnastu innych nominowanych, wśród których znalazł się także redaktor OBPON Robert Marchwiany.

 

Osobowość podróżnicza

Inną nagrodą zdobytą dzięki publiczności jest tytuł Osobowości Internetowej. Tym razem zdobył go poruszający się na wózku Kamil Kowalewicz, prowadzący wraz z żoną bloga „RobiMY Podróże”. Dzięki niemu wiele osób niepełnosprawnych nie tylko przekonało się, że ich wakacje nie muszą ograniczać się do standardowych turnusów rehabilitacyjnych, ale niektórzy odkryli w sobie również podróżniczego bakcyla. Przyznano też nagrodę specjalną, którą otrzymała Paulina Malinowska-Kowalczyk – doradca prezydenta RP ds. osób z niepełnosprawnością oraz rzeczniczka prasowa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

 

Cztery różne wyróżnienia

Podczas gali wręczono też czterem osobom wyróżnienia. Pierwsze otrzymała Agnieszka Ejsmont – aktywna działaczka w Grupie Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. Drugie powędrowało do Jolanty Kramarz – założycielki i prezeski Fundacji Vis Maior oraz Fundacji Pies Przewodnik. Laureatem trzeciego wyróżnienia został Sebastian Luty – kierowca wyścigowy oraz założyciel Fundacji Avalon i ambasador projektu Avalon Extreme. Ostatnie wyróżnienie przyznano Helenie Pyz – lekarce aktywnie pomagającej chorym w Indiach. Zaznaczmy, że każda z tych osób ma zupełnie inną niepełnosprawność. Agnieszka Ejsmont sama przed laty przeżyła poważny kryzys psychiczny, Jolanta Kramarz cierpi na jaskrę, której efektem była utrata wzroku w 12. roku życia, Sebastian Luty złamał kręgi szyjne wbiegając do wody, zaś Helena Luty w wieku 10 lat zachorowała na polio.

 

Galę prowadził Michał Olszański, zaś oprawa muzyczna wydarzenia była udziałem wokalistki Patrycji Malinowskiej znanej z programu Must be the Music. Przy fortepianie towarzyszył jej Max Cholewiński – młody muzyk, pianista i kompozytor.

 

autor:

red.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.