Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Senatorowie KO i PSL: jesteśmy za 13. emeryturą, ale porządkujemy nowelę ustawy

Porządkujemy znowelizowaną ustawę o Funduszu Solidarnościowym, żeby była zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych, a nie żeby ograniczyć wydatki na 13. emerytury – zapewnili w środę senatorowie Kazimierz Kleina, Leszek Czarnobaj i Jan Filip Libicki na wspólnym briefingu.

 

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się we wtorek za odrzuceniem ustawy umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. O odrzucenie ustawy wnioskował wiceprzewodniczący komisji senator Leszek Czarnobaj (KO). Argumentował to m.in. wątpliwościami związanymi z przewidzianymi w ustawie przepływami finansowymi.

Podczas konferencji prasowej w środę w Senacie senator Czarnobaj zdementował informacje, z których wynika, że senatorowie "planują ograniczenie pieniędzy na wypłatę trzynastych wynagrodzeń dla emerytów". "Chciałbym to zdementować. Ktoś, kto o tym pisze, pisze – delikatnie mówiąc – nieprawdę" – podkreślił Czarnobaj.

"Dążymy do tego, co jest związane z normalnością" – powiedział. Zwrócił uwagę, że Fundusz Solidarnościowy został powołany do obsługi pomocy osobom niepełnosprawnym, a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) ma służyć wypłacie świadczeń, w tym świadczeń związanych z 13. emeryturą. Zadeklarował wsparcie rozwiązań wprowadzających 13. emerytury w "budżecie na rok 2020, a również w tym, co się dzieje w roku 2019".

Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina (KO) zapewnił o swoim poparciu dla wypłacania 13. emerytury, jednak skrytykował rozwiązanie zaproponowane przez rząd i przyjęte przez Sejm.

"Jesteśmy przeciwnikami takiego sposobu załatwienia sprawy, która społecznie jest słuszna, a więc oczywiście nie zamierzamy doprowadzić do tego, aby emeryci nie otrzymali swojej 13. emerytury, żeby mieliby zwrócić tę 13. emeryturę, natomiast sposób, w jaki rząd próbuje załatwić tę sprawę, przesuwając pieniądze z Funduszu Solidarnościowego do FUS, po to tylko, żeby uniknąć tak zwanej stabilizacyjnej reguły wydatkowej, uważamy za wadliwe i szkodliwe z punktu widzenia formalnego" – oświadczył Kleina.

Senator Kleina zapewnił, że w Senacie trwa "porządkowanie tej ustawy, żeby była zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych, a nie żeby ograniczyć wydatki na cele 13. emerytury".

Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senator Jan Filip Libicki (Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15) przypomniał, że Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "powstał w wyniku strajku osób z niepełnosprawnościami w Sejmie" oraz po tym, gdy przybył do nich na rozmowy premier Mateusz Morawiecki. Libicki ocenił, że rozwiązanie wprowadzone wtedy przez szefa rządu "zostało różnie przyjęte" przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.

Odnosząc się do kontestowanych rozwiązań, Libicki oświadczył, że we wtorek przyjęto zgłoszoną przez niego na posiedzeniu komisji poprawkę. Według niego celem poprawki jest "powrót do pierwotnego zadania tego funduszu" oraz określenie, ile konkretnie procent z funduszu ma trafić na konkretne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Senator podkreślił, że PSL jest za 13. emeryturą. "Jesteśmy nawet za czymś więcej, niż 13. emerytura. Jesteśmy za emeryturą bez podatku i podnosimy ten postulat od bardzo dawna" – przypomniał.

Źródłem przychodów SFWON jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Zgodnie uchwaloną przez Sejm z nowelizacją Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Nowelizacja przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej.(PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

 

Gazeta Prawna

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.