Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyższa pensja minimalna zamknie niepełnosprawnym drzwi do rynku pracy?

Zdaniem członków Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społecznych, podnosząc najniższe wynagrodzenie w 2020 roku rząd nie wziął pod uwagę sytuacji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, które chcą być aktywne zawodowo.

 

 • Wraz z wprowadzeniem podwyżek w składkach ZUS od stycznia 2020 roku, Spółdzielnia Socjalna Nasielczanie (Mazowsze) szacuje, że będzie musiała odprowadzać co miesiąc 40 tys. zł więcej, co może poskutkować zwolnieniami.
 • Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych zwraca uwagę, że rząd powinien wspierać chęci do pracy (zamiast pobierania zasiłków), tymczasem zafundował kolejny problem pracodawcom, zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
 • Apeluje o zwolnienie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami z podwyższonych wysokości pensji i składek ZUS.

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych przypomina, że w naszym kraju działają tysiące przedsiębiorstw społecznych, które w ramach swojej misji zatrudniają osoby mające trudności na rynku pracy, w tym z niepełnosprawnościami. Mowa o osobach np. z autyzmem, na wózkach inwalidzkich, z niedowładem ręki, głuchych czy niedowidzących, które dzięki temu mają szansę odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie w aspekcie życia zawodowego.

– One chcą być częścią społeczeństwa tak samo jak inni, wstawać rano, pracować, mieć kolegów i koleżanki w firmie oraz godnie zarabiać – mówi Janusz Konerberger, prezes Spółdzielni Socjalnej Nasielczanie, która działa w Nasielsku na Mazowszu od ponad dwóch lat.

Wspomniana Spółdzielnia zatrudnia obecnie 75 osób z niepełnosprawnością, zwolnionych wcześniej z lokalnych zakładów pracy. Jej kierownictwo alarmuje, że wraz z wprowadzeniem podwyżek w składkach ZUS od stycznia 2020 roku, prawdopodobnie będzie musiała odprowadzać co miesiąc 40 tys. zł więcej, co może poskutkować zwolnieniami.

"Rząd kładzie nam kłody pod nogi"

– Zamiast możliwości rozwoju rząd kładzie nam kłody pod nogi. Tak nie powinno być, ponieważ to takie spółdzielnie jak nasza zatrudniają ludzi z niepełnosprawnościami, dając im szanse na odnalezienie się w zawodowej rzeczywistości. Zatrudniamy tak wiele osób głównie dzięki dotacji PFRON. Od nowego roku osoby te będą musiały zwiększyć swoją wydajność średnio o 600 złotych. Obawiam się, że nie ma takiej możliwości, aby osoby z orzeczeniem specjalnym mogły osiągnąć taki wynik - twierdzi Janusz Konerberger...

czytaj więcej: www.pulshr.pl

 

 

autor: PW

źródło: www.pulshr.pl

 

 

czytaj także: Komunikat OBPON.org: Alarmująca sytuacja pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Apel do Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.