Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON dot. szkoleń: Edyta Sieradzka - wiceprezes OBPON.org

Dodatkowa informacja dot. Cyklu szkoleń - luty/marzec 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na napływające do naszej firmy pytania dot. najnowszego cyklu prowadzonych przeze mnie w lutym i marcu szkoleń, po pierwsze informuję, iż z uwagi na bardzo dużą tematykę do omówienia, która zawiera zmiany w ustawach oraz szereg nowych wyjaśnień i stanowisk PFRON, BON, UOKiK i ZUS  -  liczba miejsc na szkoleniach będzie musiała zostać ograniczona. Chcę, aby każdy uczestnik na szkoleniu czuł się komfortowo oraz aby mógł uczestniczyć w konwersacjach i mógł zadać swoje pytania. W związku z powyższym bardzo proszę abyście Państwo nie mieli pretensji, jeżeli lista uczestników zostanie już zamknięta (szczegóły możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w poniższym anonsie).

Po drugie z uwagi na to, iż od początku tego roku dostaliśmy od bardzo wielu pracodawców mających status zpchr lub byłych zpchr - informację o rozpoczęciu u tych pracodawców audytów ZFRON przeprowadzanych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w szczególności za 2015 rok, na szkoleniu bardzo szczegółowo przedstawię całą procedurę przeprowadzanego audytu. Przekażę Państwu listę dokumentów do przygotowania oraz przykładowy raport/sprawozdanie z audytu.

Po trzecie - jak już Państwo mogliście przeczytać na naszej stronie  -Termin przedawnienia roszczeń PFRON w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych to 5 lat - stanowisko TSUE, krajowych sądów administracyjnych - potwierdził też UOKiK - szczegółowe kwestie związane z tym ważnym dla pracodawców stanowiskiem UOKiK i wyrokami sądów - omówię szeroko na szkoleniu.

Po czwarte - zgodnie z harmonogramem prac w Sejmie - Ustawa budżetowa na 2020 r. będzie dopiero procedowana 14.02.2020 roku a więc wszelkie kwestie związane z wyliczeniem kosztów płacy po 1.01.2020 roku, w poz. 52 na INF-D-P będą dopiero mogły być szczegółowo omówione wraz z przykładami na naszych szkoleniach.

Po piąte - co z podwyżką kwot maksymalnego dofinansowania na 2020 rok? Czy będzie ona możliwa? Wszystkie informacje zostaną szczegółowo przedstawione na szkoleniach.

W związku z powyższym bardzo proszę abyście Państwo nie czekali do ostatniego dnia na zgłoszenia bo niestety przyjętych zasad nie będziemy mogli zmienić.

 

Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG

 

Banner szkoleniowy

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.