Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Metoda na nową firmę nie pomoże dłużnikowi

Połowa mikrofirm, które popadają w długi już w pierwszym roku działalności, to recydywiści, którzy już wcześniej mieli problem z regulowaniem zobowiązań na czas

 

Do takich wniosków doszedł Krajowy Rejestr Długów na podstawie analizy danych z własnej bazy. W ciągu ostatniego roku trafiło do niej prawie 800 przedsiębiorstw, które niemal już na starcie – w pierwszych 12 miesiącach działalności – straciły płynność finansową. Według KRD to nie tylko pech, jaki może przytrafić się początkującemu biznesowi. Około 55 proc. z nich to podmioty, które już wcześniej nie płaciły swoich zobowiązań – z tym że pod innym szyldem. Zamknięcie jednej firmy i otwarcie kolejnej traktują jako dobry pomysł na reset.

Prezes KRD Adam Łącki mówi, że właściciele mocno zadłużonych firm, kiedy nikt już nie chce im nic sprzedać, często je likwidują i zakładają nowe, licząc, że pod zmienioną nazwą będą wiarygodne dla kontrahentów. Ale to sposób mało skuteczny, zwłaszcza w mikrofirmach, które są prowadzone przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. To one wiodą prym wśród dłużników „pierwszoroczniaków”. KRD doliczył się 618 takich podmiotów, które powinny w sumie zwrócić partnerom biznesowym 6,7 mln zł. Tuż za nimi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: jest ich 119 i mają ponad 2 mln zł zaległości.

– W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej numer NIP jest przypisany do nazwiska właściciela, więc tej negatywnej przeszłości nie da się ukryć. Nawet jak się zmieni branżę bądź siedzibę firmy, NIP pozostanie ten sam – zwraca uwagę prezes KRD. Dlatego takie „nowe otwarcie” się nie sprawdzi, o ile ktoś zechce sprawdzić poczatkującego (w teorii) biznesmena.

KRD zbadał też, które branże dziś są objęte największych ryzykiem utraty płynności już w pierwszym roku funkcjonowania. Na pierwszym miejscu jest budowlanka, na drugim handel, trzecie miejsce zajmuje transport. Czyli te same sektory, które przewijają się we wszystkich zestawieniach największego ryzyka w biznesie. Dokładne branie pod lupę początkujących jest tym bardziej uzasadnione, że mniej więcej jedna piąta z nich nie wytrzymuje pierwszych dwóch lat i zwija interes. To wiemy z wielu innych badań, m.in. Eurostatu. Wszystkie wskazują, że pierwsze dwa–trzy lata funkcjonowania firmy to okres dużych napięć w płynności.

Jak dużych – widać to było w analizach sprzed kilku lat, które prowadził rząd. Wskazywały one, że dla najmniejszych przedsiębiorców kluczowy był 24. miesiąc funkcjonowania – moment przejścia na pełną ryczałtową stawkę składki na ZUS. Dla przykładu, w 2014 r. 23 proc. przedsiębiorców, którzy uzyskali przychody poniżej 60 tys. zł w ciągu roku, zakończyło działalność tylko z tego powodu. W efekcie rząd zdecydował się na wprowadzenie kolejnych preferencji dla najmniejszych firm, w tym możliwości obliczania składek w zależności od dochodu.

Z danych, które udostępnił nam KRD, wynika jednak, że nie tylko początki działalności mogą być ryzykowne. Kolejnym punktem zwrotnym w historii firmy jest mniej więcej siódmy–ósmy rok działalności.

– Z naszych danych wynika, że właśnie siedmioletnie podmioty stanowią najliczniejszą grupę dłużników. Tu aż ponad 17,5 tys. przedsiębiorstw ma niespłacone zobowiązania, które wynoszą 450,5 mln zł – mówi Adam Łącki. Dlaczego? Być może to efekt spadku czujności: właściciele firm z kilkuletnią historią są bardziej pewni siebie i przestają sprawdzać kontrahentów.

 

Marek Chądzyński

Gazeta Prawna

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.