Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Kompetencje rekruterów muszą ewoluować. Bez tych umiejętności mogą nie znaleźć pracowników

Wiele osób utożsamia employer branding z marketingiem rekrutacyjnym albo z kampaniami rekrutacyjnymi. Tymczasem marketing rekrutacyjny ma pomóc w dotarciu z odpowiednim przekazem do odpowiednich kandydatów.

 

 • Marketing rekrutacyjny to wspieranie procesów rekrutacyjnych działaniami marketingowymi, dzięki którym firmy mogą dotrzeć z odpowiednim przekazem do odpowiednich kandydatów.
 • Wraz ze zmianami na rynku pracy, wsparcie procesów rekrutacyjnych aktywnościami marketingowymi stało się niezbędne.
 • Coraz częściej mówi się także o tym, że kompetencje rekrutera muszą ewoluować – powinny się wśród nich znaleźć także umiejętności marketingowe czy sprzedażowe.

Employer branding (EB) to kompleksowa praca nad marką pracodawcy, która wymaga strategicznego podejścia i konsekwencji we wdrażaniu kolejnych projektów. Jak zaznacza Anna Mikulska, partner w MJCC, jego celem jest zbudowanie takiej marki, która przyciąga i zatrzymuje w organizacji odpowiednich kandydatów i pracowników.

Marketing rekrutacyjny to z kolei konkretne działania, metody i taktyki, które pozwalają tę markę promować. Dzięki niemu firmy mogą dotrzeć z odpowiednim przekazem do odpowiednich kandydatów.

- Za działaniami marketingowymi powinna stać strategia EB, ale nie zawsze tak jest. Wiele organizacji pracę w tym obszarze zaczyna właśnie od taktycznych, często adhocowych aktywności, bez głębszej refleksji nad architekturą marki – wskazuje Anna Mikulska.

Ile jest marketingu w rekrutacji?

Wraz ze zmianami na rynku pracy, wsparcie procesów rekrutacyjnych aktywnościami marketingowymi stało się niezbędne. Coraz częściej mówi się także o tym, że kompetencje rekrutera muszą ewoluować - powinny się wśród nich znaleźć także umiejętności marketingowe czy sprzedażowe.

- Przy braku kandydatów w wielu specjalizacjach i luce kompetencyjnej na licznych obszarach, marketing rekrutacyjny pozwala dotrzeć do większej puli osób i „sprzedać” im miejsce pracy. W konsekwencji firma ma większą szansę na zatrudnienie właściwego pracownika, a w długim okresie – na realizację celów biznesowych. To powoduje, że mamy nie tylko więcej marketingu w rekrutacji, ale i więcej biznesu w obydwu tych dziedzinach – komentuje Anna Mikulska...

czytaj więcej: www.pulshr.pl

 

 

autor: Justyna Koc

źródło: www.pulshr.pl

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.