Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.org: Odpowiedź PFRON na pytanie OBPON.org dotyczące wpływu epidemii koronawirusa na działalność ZPCHR i pomocy z PFRON.

Szanowni Państwo, poniżej pytanie Organizacji OBPON.org oraz odpowiedź Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie wpływu epidemii koronawirusa na działalność przedsiębiorców zatrudniających osoby  z niepełnosprawnościami

 

Pytanie OBPON.org

W związku z negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na gospodarkę, pracodawcy osób niepełnosprawnych mają do Państwa bardzo ważne pytania. Zamieszczam je poniżej. Będę bardzo zobowiązania o pilne udzielenie na te pytania odpowiedzi i pomoc pracodawcom osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy zakładem pracy chronionej.

W związku z negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na gospodarkę, rząd zamierza wprowadzić nowe rozwiązania przynoszące ułatwienia dla przedsiębiorców.

Mówi się np. o "profilaktycznym katalogu działań dla przedsiębiorców".

Czy w związku z tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i BON bierze udział w tych pracach?

Bardzo nas interesuje czy w razie kłopotów finansowych w proponowanych przyszłych rozwiązaniach np. oprócz udogodnień w zakresie płatności podatków i składek ZUS uwzględniane będą złagodzone przepisy w zakresie stosowania ustawy o rehabilitacji, np.w zakresie uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (np. złagodzenie kar, zwiększenie miesięcznego dofinansowania), zasilania ZFRON czy udzielania ulg we wpłatach na PFRON?

Bardzo Państwa prosimy o pilną odpowiedź biorąc pod uwagę obecną sytuację w Kraju i na Świecie.

 

Życzę Wszystkim Państwu zdrowia.

Z poważaniem
Edyta Sieradzka
wiceprezes OBPON.org

 

 

Odpowiedź PFRON

Dzień dobry,

w kontekście dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - w załączeniu przekazuję link do komunikatu PFRON  w sprawie uznawania ulg udzielanych przez ZUS w związku z epidemią koronawirusa.

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/stan-zagrozenia-epidemicznegoepidemii-ulgi-w-zaplacie-skladek-do-zuskrus-i-podatku-dochodow/

Dodatkowo  informuje, iż udostępniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma być uwzględniony  w specustawie gospodarczej -  zakłada zwiększenie dotychczasowych kwot dofinansowania w zakresie stopnia umiarkowanego i znacznego.

Specustawa gospodarcza przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju może wprowadzić dodatkowe rozwiązania systemowe - wobec czego do czasu jej przyjęcia przez organ ustawodawczy Fundusz prosi o cierpliwość i śledzenie witryny PFRON (http://www.pfron.org.pl/), na której będą publikowane istotne informacje dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 

 

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Jaworek
Ekspert ds. rynku pracy
Wydział ds. Analiz
Departament ds. Rynku Pracy

 

PRZECZYTAJ O NASZYCH DZIAŁANIACH I  INTERWENCJACH NA RZECZ
PRACODAWCÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W CZASIE EPIDEMII WIRUSA COVID - 19 W POLSCE
[KLIKNIJ W BANNER PONIŻEJ]

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.