Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rehabilitacja zdrowotna odmrożona, ale na specjalnych warunkach

W ramach likwidowania obostrzeń, związanych z epidemią koronawirusa rząd z dniem 4 maja dopuścił do pracy rehabilitantów, wykonujących działalność fizjoterapeutyczną. W Programie 1 Polskiego Radia mówimy, jakie obecnie obowiązują zasady przy świadczeniach rehabilitacyjnych.

 

Wśród słuchaczy Programu 1 Polskiego Radia jest wielu, którzy z takiej rehabilitacji korzystali i jej brak miał poważne konsekwencje zdrowotne.

Jest przestrzegany reżim sanitarny
Dr Maciej Krawczyk przypomina, że przed pandemią codziennie z rehabilitacji korzystało około pół miliona Polaków, nie licząc tych, którzy byli w sanatoriach. Połowa z nich na zasadach komercyjnych, a druga połowa miała refundację NFZ. Obecnie z uwagi na reżim sanitarny ta liczba zmalała o połowę, zarówno w placówkach społecznej służby zdrowia, jak i w gabinetach prywatnych.

- W placówkach refundowanych obowiązuje kolejka ta sprzed pandemii, ale poza nią są przyjmowani pacjenci, którym lekarz na skierowaniu wypisał uwagę "pilne" - mówi rehabilitant. Zastrzega, że "pilne" powinno być na skierowaniu wystawionym już po wybuchu pandemii. Gabinety telefonują do osób, które zostały zakwalifikowane na fizjoterapię i starają się z nimi uzgodnić termin zabiegów, biorąc pod uwagę ich potrzeby i stan zdrowia. Dr Krawczyki zastrzega, że kilkanaście procent pacjentów rezygnuje z zabiegów, bo obawia się przyjścia do placówki i zarażenia się wirusem. To głównie osoby po 60 roku życia z chorobami towarzyszącymi. Maciej Krawczyk zauważa, że reżim sanitarny w gabinetach prywatnych jest jeszcze ostrzejszy niż w placówkach uspołecznionych, gdyż pracujący tam rehabilitanci nie chcą brać odpowiedzialności za ewentualne zakażenie pacjenta...

czytaj więcej: www.polskieradio24.pl

słuchaj audycji: www.polskieradio24.pl

 

Tytuł audycji: Cztery pory roku 

Prowadzi: Roman Czejarek

Data emisji: 12.05.2020

Goście: dr hab. Maciej Krawczyk (prezes Krajowej Izby Rehabilitantów), Sylwia Wądrzyk-Bularz (rzecznik NFZ), Sylwia Nakrajnik (rehabilitantka)

 

źródło: www.polskieradio24.pl

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.