Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nie tylko w Polsce fiskus wspiera utrzymanie miejsc pracy

Poszczególne państwa unijne zdecydowały się do tej pory na odroczenia terminu składania zeznań i wpłaty zaliczek na PIT, zawieszenie płatności składek oraz dodatkowe świadczenia i ulgi – wynika z raportu firmy doradczej PwC

 

Raport „Praca w UE – podatki i składki. Wpływ COVID-19 na podatki pracownicze” nie tylko pokazuje, jakie rozwiązania podatkowo-składkowe wdrożyły kraje unijne w związku z pandemią koronawirusa, lecz także obrazuje poziom klina podatkowego w UE.

Działania antycovidowe

Z raportu wynika, że większość państw, chcąc odciążyć przedsiębiorców i pracowników, odroczyła terminy składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek PIT. Natomiast aż 17 krajów, w tym Polska, zgodziło się na zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast na dodatkowe świadczenia z ZUS (lub jego odpowiedniki) mogą liczyć firmy w 12 państwach.

– Znalazły się tu takie rozwiązania jak dofinansowania do pensji pracowników, świadczenia pieniężne na rzecz samozatrudnionych, wydłużanie urlopów i okresów zasiłkowych – wskazuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor w dziale prawnopodatkowym PwC.

Dodaje, że niektóre kraje UE wprowadziły, oprócz standardowych działań, również rozwiązania dalej idące. Przykładowo Belgia uruchomiła dodatek ok. 126 euro za pracę z domu.

– Na Cyprze wprowadzono specjalny zasiłek chorobowy dla osób pracujących i zainfekowanych koronawirusem (w maksymalnej wysokości 1214 euro miesięcznie), a w Wielkiej Brytanii do jednego dnia zmniejszono czas nabywania prawa do świadczenia chorobowego – wskazuje ekspertka.

Ocenia, że liczba rozwiązań zaproponowanych w polskich tarczach antykryzysowych jest relatywnie wysoka. W zależności od rozmiaru spółki przedsiębiorcy mają do wyboru nawet 58 rozwiązań, choć – jak twierdzi ekspertka – część z nich istniała jeszcze przed pandemią.

– Pomoc w głównej mierze jest skoncentrowana na wsparciu przedsiębiorstw. Ale ważnym, planowanym działaniem, stosowanym już w innych krajach, jest wprowadzenie dodatkowego trzymiesięcznego zasiłku dla osób tracących pracę – mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska. W Polsce taki zasiłek miałby wynosić 1300 zł.

Klin podatkowy

Raport PwC pokazuje też wysokość klina podatkowego w Polsce w 2019 r. na tle innych państw Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że chodzi o różnicę pomiędzy łącznym kosztem zatrudnienia a pensją netto wypłacaną pracownikowi.

PwC policzyła to dla czterech scenariuszy. W pierwszym porównano pensję netto i koszty pracodawców singla zarabiającego przeciętne wynagrodzenie. Z raportu wynika, że w Polsce taki pracownik przynosił do domu 71 proc. pensji brutto, co dało naszemu krajowi 16. miejsce na 28 krajów unijnych (unijna średnia to 72 proc.). W porównaniu do badania za 2018 r. zanotowaliśmy awans o jedną pozycję (wyprzedziliśmy Łotwę) dzięki obniżce dolnej stawki PIT z 18 proc. do 17,75 proc. (obecnie 17 proc.).

W drugim scenariuszu porównano zarobki przeciętnie zarabiającej rodziny z dwójką dzieci, w której jedynym żywicielem jest pracownik. Założono, że nie uzyskuje on dodatkowych dochodów ani nie korzysta z innych preferencji podatkowych niż ulga prorodzinna i wspólne rozliczenie małżonków. Przy takich założeniach przeciętnie zarabiająca polska rodzina zachowywała 76 proc. pensji brutto, czyli mniej niż wynosi unijna średnia (79 proc.). Polska zajęła 19. miejsce, co oznacza spadek o jedną pozycję w porównaniu do raportu za 2018 r. Wyprzedziły nas Włochy.

W trzecim modelu wzięto pod uwagę wynagrodzenie zamożnych singli zarabiających pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W Polsce ich pensja netto to 66 proc. całości wynagrodzenia, co daje naszemu krajowi 9. miejsce w zestawieniu (unijna średnia to 60 proc.). W porównaniu do badania za 2018 r. awansowaliśmy o jedną pozycję, przed Litwę.

Ostatni scenariusz to porównanie zarobków zamożnej rodziny z dwójką dzieci, w której jedynym dochodem jest pensja pracownika i nie są wykorzystywane inne ulgi podatkowe jak prorodzinna i wspólne rozliczenie małżonków. Z obliczeń wynika, że w 2019 r. taka rodzina zachowała 71 proc. wynagrodzenia (unijna średnia to 62 proc.). Dało to naszemu krajowi 6. miejsce, co oznacza awans przed Litwę i Cypr.

 

 

Mariusz Szulc

Agnieszka Pokojska

Gazeta Prawna

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.