Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – nowe przepisy

Karta parkingowa umożliwia osobie z niepełnosprawnością zostawianie pojazdu na tzw. kopercie. To kto może się o nią starać, jest w przepisach ściśle określone. Ostatnio te przepisy nieco się jednak zmieniły.

 

Od początku kwietnia uprawnienie do posiadania karty parkingowej mogą otrzymać także osoby, które mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności i choroby układu oddechowego i układu krążenia (symbol niepełnosprawności 07-S). Warunkiem jest stwierdzenie przez
komisję orzekającą znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Istota zmian

Co się zmieniło? – Do tej pory przy stopniu umiarkowanym prawo do posiadania karty parkingowej miały tylko osoby, które w orzeczeniach miały symbole 04-O, 05-R lub 10-N. Do tych symboli w Ustawie o rehabilitacji dopisano obecnie 07-S, czyli choroby układu oddechowego i krążenia – tłumaczy portal niepełnosprawni.pl.

Nowe regulacje zostały wprowadzone przepisami o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Ten konkretny przepis jest jednak nie tyle pokłosiem epidemii, ile głosów ze środowiska orzeczniczego płynących do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, aby osoby z tymi schorzeniami mogły mieć uprawnienie do karty parkingowej.

Symbol niepełnosprawności 07-S

Symbol niepełnosprawności 07-S oznacza choroby układu oddechowego a także układu krążenia.
Otrzymują go w orzeczeniu osoby borykające się z takimi schorzeniami jak:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • zakaźne choroby płuc, prowadzące do niewydolności oddechowej
 • nowotwory płuc i opłucnej
 • wrodzone i nabyte wady serca
 • choroba niedokrwienna serca
 • Kardiomiopatie
  Kardiomiopatie – choroby serca, które prowadzą do dysfunkcji serca jako mięśnia, ale nie są związane z wadami zastawek serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową. Kardiomiopatie uwidoczniają się w patologii samego mięśnia, będąc wyrazem jego destrukcji. Mięsień może zrobić się cienki i dochodzi wówczas do powiększenia jam serca (tzw. kardiomiopatia rozstrzeniowa) albo – wręcz przeciwnie - może przerastać. Wówczas objętość jam serca maleje. W tej sytuacji, mamy do czynienia z kardiomiopatią przerostową.
  ">kardiomiopatie
 • nadciśnienie tętnicze z powikłaniami.

Co istotne, sam symbol niepełnosprawności 07-S nie oznacza jeszcze automatycznie prawa otrzymania karty parkingowej. Będą się o nią mogli starać ci pacjenci, którzy maja znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się, związaną na przykład z przewlekłą niewydolnością oddechową...

czytaj więcej: www.leczeniewdomu.pl

 

autor: Monika Rydlewska

źródło: www.leczeniewdomu.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.