Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ostatnie dni na zgłoszenie się do konkursu o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Już tylko cztery dni do zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Termin zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu został wydłużony do 31 lipca ze względu na pandemię koronawirusa. Dokumenty można składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.znakjakosci.mrpips.gov.pl.

 

W trzeciej edycji konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej, certyfikaty przyznane zostaną w pięciu kategoriach:

 • Debiut roku,
 • Najlepszy pracodawca,
 • Sukces rynkowy,
 • Przedsięwzięcie Podmiotu Ekonomii Społecznej współfinansowane ze środków zwrotnych Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Nagrody w konkursie

Laureaci w kategoriach I – IV edycji 2020 konkursu za zajęcie 1-3 miejsca otrzymają pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci). Za przyznanie certyfikatu znaku jakości będzie przysługiwał pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Dodatkowo w ramach każdej kategorii (I –V), przewidziano nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

– W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat lub podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji – przypomina Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I – IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych. Z powodu pandemii COVID-19 realizacja targów nastąpi w roku 2021.

Jak złożyć wniosek?

Regulamin konkursu oraz wszystkie potrzebne informacje do złożenia wniosków znajdują się na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl. Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać również pod numerem telefonu (22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00).

Zeszłoroczni zwycięzcy

W ramach zeszłorocznej edycji konkursu w pierwszej kategorii I „Debiut roku” wyróżniono Spółdzielnię Socjalną "Zielony Punkt" z Kępic, FOOD & LIFE z Krakowa oraz Spółdzielnię Socjalną "Kuźnia Talentów" im. Stanisława Staszica z Hrubieszowa. W kategorii II "Najlepszy pracodawca" wyróżnienie otrzymali: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte z Bielawy, Spółdzielnia Socjalna STONOGA z Kraśnika,  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" z Radomia. W III kategorii "Sukces rynkowy" wyróżniono: Spółdzielnię Socjalną Bon Appetit z Nowego Lubosza, Spółdzielnię Socjalną Dębnianka z Leżajska, Fundację Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie. W IV kategorii "Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS" wyróżnienie otrzymali: Spółdzielnia Socjalna Stonoga (Kraśnik), Spółdzielnia socjalna "Perspektywa" (Łasin), Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie" (Warszawa). W kategorii V "Społecznie odpowiedzialny samorząd" wyróżniono: powiat Elbląski, gminę Tłuszcz oraz powiat Tucholski.

Laureaci otrzymali statuetki i certyfikaty wraz z voucherami na usługi doradczo-szkoleniowe o wartości 10 000 zł oraz vouchery na udział w zagranicznej wizycie studyjnej. Podmioty, które zajęły pierwsze miejsca w kategoriach od I do IV otrzymali także nagrody specjalne w wysokości 10 000 zł, ufundowane przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego. Dodatkowo o każdym laureacie powstał dedykowany film dotyczący jego działalności, którego skrót prezentowany był na uroczystości. Pozostałe podmioty certyfikowane otrzymały vouchery na usługi doradczo-szkoleniowe o wartości 3000 zł.

Certyfikatami Znaku Jakości w ramach I kategorii "Debiut roku" uhonorowane zostały: Fundacja Kołobajki (Łódź), Fundacja Galar Gdański (Gdańsk), Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu (Ełk), Fundacja Wolna Wisła (Toruń), Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna WartO (Krasnobród), Pierniki z Podlasia Sp. z o.o. (Zaścianki), Magnolia Domy Non Profit Sp. z o.o. (Toruń), Spółdzielnia Socjalna "Borowiackie smaki" (Cekcyn), Pruchnickie Smaki Sp. z o.o. (Pruchnik), Ranczo Alpaka Sp. z o.o. (Wola Baranowska), Spółdzielnia Socjalna SUKURS w Zaściankach (Zaścianki), Fundacja "Rozwijalnia" (Wąbrzeźno), Sady Albigowa Sp. z o.o. (Albigowa), Spółdzielnia Socjalna BAZA (Wąbrzeźno), Spółdzielnia Socjalna Mamamija (Spychowo), Stowarzyszenie osób z chorobami neurologicznymi TULIPAN (Goleniów), Spółdzielnia Socjalna Afra (Płociczno-Tartak), Stowarzyszenie Rugby Club Skierniewice (Skierniewice).

W ramach II kategorii "Najlepszy pracodawca" nagrodzono: Spółdzielnię Socjalną Dębnianka (Leżajsk), Spółdzielnię Socjalną Na Piątkę (Grodzisk Wielkopolski), Spółdzielnię Socjalną Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej (Józefów).

W III kategorii "Sukces rynkowy" nagrodzono Fundację followMe ze Zwolenia.

W IV kategorii "Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS" nagrody otrzymali: Spółdzielnia Socjalna "Zielony punkt" (Kępice), Fundacja ITFF (Łódź), Klub Sportowy "Społem" (Łódź), Spółdzielnia Socjalna Grajca (Biłgoraj), Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie (Kraków), Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowego Stylu Życia "Twoja Moc" (Poznań).

W ramach V kategorii "Społecznie odpowiedzialny samorząd" zwyciężyli: gmina Kępice, miasto Leszno, miasto Grajewo, powiat Brzozowski, powiat Jarosławski, powiat Wolsztyński.

 

 

 

MRPIPS

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.