Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OBPON: KOMUNIKAT e-SOD (5): MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z APLIKACJI e-SOD SKŁADANIE MIESIĘCZNYCH DEKLARACJI

Artykuł nie posiada streszczenia
W związku z rozliczeniem stycznia 2008, które należy wysłać do 20 lutego, chcielibyśmy poinformować klientów chcących skorzystać z pomocy aplikacji e-SOD o zakresie wsparcia i koniecznych przygotowaniach po stronie klienta.

1. Wszyscy klienci, którzy nie wykonywali rozliczenia rocznego 2007 za pomocą e-SOD proszeni są o wprowadzenie kwot do rekompensaty w kolejnym okresie (pole 97 INF-D-R) wynikających z rozliczenia (osobno dla każdego pracownika w jego kartotece).

 
(kliknij na obrazku aby powiększyć)

2. Skontrolowanie statusu (ZPCHR lub OR), jaki był podany na zgłoszeniu i dokonaniu zmiany w razie zdezaktualizowania się informacji (status jest widoczny w profilu klienta).


(kliknij na obrazku aby powiększyć)

3. Firmy wypłacające wynagrodzenie za styczeń w lutym i w związku z tym płacące składki ZUS w marcu są zobowiązane do złożenia jedynie deklaracji INF-D-P i WN-D.

Takim klientom aplikacja e-SOD oferuje stworzenie potrzebnych dokumentów na podstawie deklaracji grudniowych. W związku z tym konieczne będzie:

- dokonanie eksportu dot. 12-2007 (o ile nie został on jeszcze wykonany);
- kliknięcie w aplikacji e-SOD opcji "Wygeneruj INF-D-P na podstawie 12-2007";
- oznaczenie na liście pracowników, którzy w roku 2008 nie będą rozliczani ryczałtem;
- pobranie wygenerowanych formularzy;
- zaimportowanie do SOD Offline pobranych formularzy;
- naniesienie odpowiednich poprawek w kwotach, które uległy zmianie (wynagrodzenie osiągane i wypłacone, pomniejszenia, refundacja za okres sprawozdawczy, usunięcie pracowników zwolnionych, dopisanie pracowników zatrudnionych);
- w przypadku pracowników rozliczanych metodą podwyższonych kosztów, uzupełnienie kwoty na formularzach.

4. Firmy wypłacające wynagrodzenie za styczeń w styczniu i/lub płacące składki ZUS przed 20 lutego zobowiązane są do złożenia pełnego kompletu deklaracji. 

Takim klientom aplikacja e-SOD oferuje stworzenie potrzebnych dokumentów na podstawie grudniowych deklaracji INF-D-P i styczniowych deklaracji ZUS RCA. W związku z tym konieczne będzie:

- dokonanie eksportu dot. 12-2007 (o ile nie został on jeszcze wykonany);
- dokonanie eksportu dot. 01-2008 (jedynie z Płatnika);
- oznaczenie na liście pracowników, którzy uzyskali prawo do emerytury;
- oznaczenie na liście pracowników zatrudnionych w styczniu i mających schorzenia specjalne;
- kliknięcie w aplikacji e-SOD opcji "Wygeneruj INF-D-P i INF-U-P";
- pobranie wygenerowanych formularzy;
- zaimportowanie do SOD Offline pobranych formularzy;
- naniesienie odpowiednich poprawek w kwotach, których nie ma ww formularzach (wynagrodzenie osiągane i wypłacone).

W ZWIĄZKU Z TESTOWANIEM NOWEJ WERSJI APLIKACJI - PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ W ZAKRESIE SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH DEKLARACJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI ZMIANAMI OD 1 - go STYCZNIA 2008 r. APLIKACJA E-SOD OSIĄGNIE W DNIU 19 stycznia 2008r.
BĘDZIEMY Z PAŃSTWEM NA BIEŻĄCO W KONTAKCIE.Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 
ADMINISTRATOR I TWÓRCA APLIKACJI SYSTEM DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.