Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

APEL O POMOC DLA CHOREGO DZIECKA - PROSBA PANI MONIKI MISZTAL ORAZ ADMINISTRACJI OBPON

Artykuł nie posiada streszczenia

Szanowni Państwo,
Bardzo proszę o pochylenie się nad prośbą moich serdecznych przyjaciół, którzy potrzebują wsparcia na leczenie swojego ukochanego synka. Mogą Państwo bardzo pomóc zadając sobie niewielki trud przekazania 1% swojego podatku na leczenie małej istotki, która już się wiele w życiu wycierpiała i najwyższy czas aby mogła normalnie funkcjonować.
Państwa dobroć może ją znacznie do normalności przybliżyć.
Proszę pamiętać, że nawet jedna złotówka składa się na wiele złotówek za które można kupić kawałek zdrówka dla dzieciaczka.

Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam,
Monika Misztal


Do prośby Pani moniki Misztal przyłącza się cały zespół redakcyjny serwisu www.zpchr.info oraz pracownicy firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Oto prośba rodziców:

„Szanowni Państwo,
Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację naszego synka Jaśka.
Jasiek urodził się z wrodzoną atrezją (zrośnięciem) przełyku, wrodzonym zarośnięciem odbytu i wadą serca ASD II.
W pierwszej dobie życia Janek miał przeprowadzoną operację ratującą życie, w wyniku której wyłoniono sztuczny odbyt a przełyk zszyto.
 W wyniku trudnego startu w życie,11 pobytom w  szpitalu , oraz 3 wielogodzinnym operacjom  Jasiek ma znacznie osłabioną odporność.
 Układ oddechowy naszego syna po wielokrotnych zapaleniach oskrzeli i płuc jest bardzo osłabiony i powinien być poddany rekonwalescenci w warunkach sanatoryjnych.
 Po rekonstrukcji odbytu, która odbyła się ponad 2 lata temu Janek nadal nie kontroluje wypróżniania. Mimo 5 lat chodzi w pieluchach, odbyt wymaga dalszej rehabilitacji.
 Jesteśmy pod stałą kontrolą specjalistycznego szpitala.
Korekty wymaga kręgosłup, który zaczyna się krzywić (zrośnięte trzy żebra po operacji przełyku),okazało się również, że nasz syn ma za niskie napięcie mięśniowe wymagające szybkiej stymulacji i rehabilitacji.
Obecnie Janek uczęszcza  do przedszkola integracyjnego.
 Przed nami jeszcze wiele wysiłków, by przywrócić całkowitą sprawność naszemu synowi, aby mógł ze swoimi rówieśnikami rozpocząć naukę szkolną.

Za okazaną pomoc, która wspomoże leczenie Jaśka Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Rodzice Jasia

Dorota i Arek Klamer

   Możecie Państwo wspomóc Jasia w jego leczeniu przekazując 1 % swojego podatku za 2007 r.

W rubryce „Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego” należy wpisać:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa

W rubryce „Numer KRS”:  0000037904
W rubryce „Wnioskowana kwota":

wpisać kwotę, która nie przekracza 1% kwoty podatku
W rubryce informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem:
Na leczenie i rehabilitację Jana Klamer”


informacja opublikowana na osobistą prośbę Pani Moniki Misztal

administracja OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.