Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

POSTULAT OBPON DO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRAWIE PROBLEMÓW Z ROZLICZENIEM I OBSŁUGĄ SOD

Artykuł nie posiada streszczenia

Szanowni Państwo, jak już informowaliśmy w komunikacie z dnia 20.02.2008, godz. 12:56 zatytułowanym: KOMUNIKAT OBPON: INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU OD 10 LUTEGO DO 20 LUTEGO 2008R. (dotyczy uzyskiwania dofinansowania jak i refundacji składek z PFRON) - czytaj komunikat >>> , będąc w posiadaniu wielu skarg i wątpliwości od pracodawców wspołpracujących z OBPON

wystosowaliśmy postulat do Pani Jolanty Fedak - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Jarosława Duda - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie problemów z rozliczeniem i obsługą dofinansowań i refundacji składek ZUS zatrudnionych osób niepełnosprawnych w związku z wprowadzonymi zmianami od 1 stycznia 2008r. 

  Reprezentując dysponującą dużym dorobkiem i doświadczeniem w zakresie współpracy z pracodawcami osób niepełnosprawnych z całej Polski, firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, zwracamy się do Pani Minister i Pana Pełnomocnika z prośbą o pomoc w rozwiązaniu bardzo ważnego problemu, jakim jest obsługa znowelizowanego od 1 stycznia 2008r. Systemu Obsługi Dofinansowań (SODiR). Pracodawcy, z którymi stale współpracujemy i dla których prowadzimy bieżące szkolenia z zakresu dofinansowań i refundacji składek sygnalizują poważne zakłócenia w funkcjonalności systemu (SODiR) polegające na opisanych w postulacie problemach.

WAŻNE! PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY POSTULAT OBPON ORAZ ZAŁĄCZNIK, KTÓRY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PRZESŁAĆ DO OBPON NA PODANY W ZAŁĄCZNIKU NUMER FAKSU. JEŚLI ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO Z OPISANYMI W NASZYM POSTULACIE NAJCZEŚCIEJ ZGŁASZANYMI PRZEZ FIRMY PROBLEMAMI, PROSIMY O WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE DO NAS PONIŻSZEGO ZAŁĄCZNIKA, KTÓRY POZWOLI OBPON JESZCZE BARDZIEJ UWIARYGODNIĆ WYSTOSOWANY W IMIENIU SPOREJ GRUPY PRACODAWCÓW POSTULAT. WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA POZWOLI PAŃSTWU RÓWNIEŻ NA OPISANIE DODATKOWYCH UWAG W W/W KWESTII PROBLEMÓW Z FUNKCJONOWANIEM SOD WG. NOWYCH ZASAD. PRZESŁANE ZAŁĄCZNIKI ZOSTANĄ DOŁĄCZONE DO KORESPONDENCJI, KTÓRĄ NIEBAWEM PRZEŚLEMY DO MINISTERSTWA. (prosimy o przesyłanie załącznika do dnia 26 lutego 2008r.)

plik do pobrania:
POSTULAT OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH >>>


plik do pobrania i przesłania:
ZAŁĄCZNIK DO POSTULATU - DO WYDRUKU >>>

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 
ADMINISTRATOR I TWÓRCA APLIKACJI SYSTEM DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.