Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 2516
Znalezionych artykułów: 25155

Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do zasiłku stałego? Odpowiedź MRPiPS

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawni

 

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu, warunkującego otrzymanie prawa do zasiłku stałego. To oznacza, że osoba z niepełnosprawnością, która ma prawo do zasiłku stałego – otrzymuje go w kwocie pomniejszonej o wartość zasiłku pielęgnacyjnego. Jak te przepisy wpływają na życie codziennie...

Miliardy na budowę wizerunku pracodawcy

Kategorie: Biznes, Praca

Budowanie wizerunku pracodawcy to jeden z najgorętszych trendów HR. Firmy nie oszczędzają na tym polu. Według szacunków HRM  Institute wydatki na employer branding, czyli działania wspierające wizerunek na rynku pracy, wzrosną o ponad jedną trzecią, do 1,7 mld zł rocznie.

Zwrot opłaty skarbowej tylko na wniosek

Kategorie: Księgowość, kadry

  Jeśli przedsiębiorca uiścił opłatę 
od wydania zaświadczenia lub zezwolenia, a takiego dokumentu dla niego nie wystawiono, to ma prawo do żądania oddania mu zapłaconej kwoty.

W przypadku nowacji nie powstaje przychód w CIT

Kategorie: Księgowość, kadry

  Odnowienie nie jest zmianą pierwotnej umowy, lecz zaciągnięciem nowego zobowiązania w celu umorzenia poprzedniego. Czynność ta kreuje jedynie nowy tytuł prawny do spłaty długu. Dłużnik nie uzyskuje natomiast przysporzenia 
w postaci zmniejszenia jego pasywów.

Usługi doradcze bez VAT i zgłoszenia

Kategorie: Księgowość, kadry

 

Wydaje się, że po wejściu 
w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców doradcy 
nie muszą płacić podatku 
od towarów i usług, jeśli mieszczą się w limicie przychodów. Skarbówka ma jednak na ten temat inne zdanie.

Różne rodzaje bonów, różne zasady rozliczeń VAT

Kategorie: Biznes

  Często stosowanym narzędziem marketingowym są vouchery, które można wymienić na określone dobra. Obecnie nie ma regulacji dotyczących ich zakupu czy nabycia za nie towarów lub usług. W przyszłym roku ma się to zmienić.

[Opracowanie OBPON]: Czarna owca z niepełnosprawnością

Kategorie: Niepełnosprawni, Opracowania OBPON

 

Osoby niepełnosprawne zazwyczaj kojarzą się społeczeństwu z kimś pokrzywdzonym i wymagającym pomocy albo z człowiekiem osiągającym sukcesy mimo przeciwności losu. Zawsze jednak jest to odbiór pozytywny. Nie dziwi więc zdecydowana postawa środowiska osób z niepełnosprawnościami w kwestii pewnej...

Zmiany dotyczące KAS mogą uderzyć w uczciwe firmy

Kategorie: Księgowość, kadry

  Fiskus chce mieć jeszcze więcej narzędzi do kontroli celno-skarbowych podatników i ich kontrahentów. Zdaniem ekspertów dzięki nim skarbówka nie tylko będzie lepiej ścigać przestępców podatkowych, ale również kontrolować rzetelne firmy

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.