Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 2675
Znalezionych artykułów: 26746

Outsourcing nie jest wolny od bhp

Kategorie: Księgowość, kadry, Praca

  Podmiot korzystający z pracy pracowników firmy outsourcingowej nie jest ich pracodawcą. Mimo to powinien współdziałać w kwestiach zapewnienia tym osobom bezpiecznych warunków pracy.

Ewidencja czasu pracy – oddzielnie, czyli jak

Kategorie: Księgowość, kadry, Praca

 

Pracodawca ma obowiązek prowadzić „oddzielnie dla każdego pracownika" dokumentację w zakresie ewidencjonowania czasu pracy. Nie wiadomo, czy oznacza to konieczność trzymania całej dokumentacji każdej osoby w odrębnym zbiorze, czy można ją przechowywać w kilku zbiorach (podzbiorach).

Chorego skontroluje pracodawca lub ZUS

Kategorie: Księgowość, kadry, Praca

 

Uprawnienia do sprawdzenia, jak pracownik czy zleceniobiorca wykorzystuje zwolnienie lekarskie, 
mają pracodawcy zgłaszający do ubezpieczeń więcej niż 20 osób. Mniejsze firmy o przeprowadzenie 
takiej kontroli mogą się zwracać do ZUS.

[Osoby z niepełnosprawnością] - Pomoc na co dzień i kolejne lata

Kategorie: Aktualności, Komunikaty MRPiPS, BON, PFRON, Niepełnosprawność

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów polityki rodzinnej obecnego rządu. Szeroko rozumiana polityka rodzinna oznacza wspieranie także grup wymagających szczególnej ochrony, czyli m.in. osób niepełnosprawnych.

Pieluchomajtki dla wszystkich

Kategorie: Niepełnosprawność

 

Apteki i punkty medyczne powinny mieć możliwość prowadzenia sprzedaży wysyłkowej wyrobów medycznych objętych refundacją. Stwierdziło tak Ministerstwo Zdrowia w uwagach do projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, który przygotował resort sprawiedliwości. Urzędnicy podlegli Zbigniewowi Ziobrze...

Dłuższe monitorowanie skuteczności zatrudnienia

Kategorie: Praca

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapowiada, że efektywność zatrudnieniowa instrumentów aktywizacji zawodowej będzie weryfikowana w okresie przekraczającym 12 miesięcy od zakończenia działań przez powiatowy urząd pracy (PUP).

MRPiPS: Co trzecia osoba niepełnosprawna w wieku produkcyjnym jest aktywna zawodowo

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Praca

 

Mimo pozytywnych zmian w aktywności ekonomicznej niepełnosprawnych, sytuacja tych osób nadal jest trudna; w 2017 r. aktywna zawodowo pozostawała co trzecia osoba niepełnosprawna w wieku produkcyjnym - wynika z informacji przedstawionych przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

[Opracowanie OBPON]: Urlop na opiekę niekoniecznie płatny

Kategorie: Aktualności, Księgowość, kadry, Praca

  Tak można wywnioskować z dużego wywiadu, jakiego wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed udzielił „Dziennikowi Gazecie Prawnej”. Polityk wypowiedział się w nim również na temat przewidywanych nowych zasad urlopu rodzicielskiego, które wymusi na nas Unia Europejska....

Dane z e-zwolnień można wykorzystać do profilaktyki zdrowotnej

Kategorie: Księgowość, kadry, Praca

  Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) to znakomity instrument nie tylko do kontrolowania i uszczelniania systemu, ale także badania przyczyn zachorowalności krótkookresowej. Musimy wykorzystać to narzędzie – podkreśliła w rozmowie z Prawo.pl szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.