Wyniki wyszukiwania

Strona 13972 z 16001
Znalezionych artykułów: 160001

ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI. Współpraca z pracownikiem socjalnym

Kategorie: Niepełnosprawność

Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej muszą współpracować z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Jeżeli osoby korzystające z pomocy odmówią współpracy z pracownikiem socjalnym i nie będzie na to żadnego uzasadnienia, albo np. będą marnotrawić...

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych

Kategorie: Niepełnosprawność

Część wydatków poniesionych na usługi można odliczać od dochodu (składając zeznanie podatkowe – korzystamy wtedy z ulgi). Zawsze muszą one być potwierdzone fakturą, rachunkiem zawierającym: imię, nazwisko i adres osoby korzystającej z usług. Zasady odliczeń reguluje ustawa z dn. 26 lipca 1991 r....

USŁUGI OPIEKUŃCZE GMINY. Pomoc przy prostych czynnościach

Kategorie: Niepełnosprawność

Osoby starsze, które samodzielnie nie mogą już podejmować takich codziennych zajęć, jak np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp., powinny otrzymać z gminy pomoc w postaci usług opiekuńczych.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz....

Świadczenia z pomocy społecznej. Nie tylko zasiłki

Kategorie: Niepełnosprawność

Jeśli ktoś znajdzie się w ciężkiej sytuacji finansowej, może zwrócić się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Nie musi być to pomoc finansowa.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,...