Wyniki wyszukiwania

Strona 13972 z 15134
Znalezionych artykułów: 151340

POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kategorie: Niepełnosprawność

6 września 2005 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji do spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem posiedzenia było Rozpatrzenie rządowej informacji o działaniach podejmowanych w 2004 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. KARTA OSÓB...

MGiP: Wsparcie innowacyjności

Kategorie: Księgowość, kadry

Łączny wzrost wydatków całej gospodarki na badania i rozwój z 0,6 do 1,5 proc. PKB, to według wiceministra Krzysztofa Krystowskiego największe korzyści, które może przynieść nowa ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozwiązanie jakie niesie ze sobą wprowadzenie ustawy...

MGiP: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Kategorie: Księgowość, kadry

Konkurencyjność, prywatyzacja przez giełdę oraz współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi były wiodącymi tematami panelu „Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, a odpowiedzialność wobec państwa”  8 września, drugiego dnia XV Forum Ekonomicznego w Krynicy w którym uczestniczyła...

Polityka zatrudnienia. Krytykują praktycy i eksperci. Deklaracje nie zastąpią działań

Kategorie: Księgowość, kadry

Brak kompleksowej polityki zatrudnienia, brak orientacji na cele, przerost walki z bezrobociem nad polityką wzrostu zatrudnienia to główne, zdaniem Michała Boniego, eksperta Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, słabości polityki rynku pracy.

Polska potrzebuje sprawnego systemu zarządzania rynkiem pracy....

Zatrudnienie. Osoby niepełnosprawne. Kiedy przysługują dodatkowe dni wolne od pracy

Kategorie: Wiadomości główne

Pracownicy, którzy legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystają ze szczególnych przywilejów. Ich czas pracy jest krótszy, mają prawo do dodatkowej przerwy, a ponadto przysługuje im dodatkowy urlop i zwolnienie od pracy na udział w turnusie...

Rynek pracy. Ograniczanie bezrobocia. Łatwiej stracić status bezrobotnego i zasiłek

Kategorie: Niepełnosprawność

Rząd zaostrzył przepisy dotyczące możliwości utraty statusu bezrobotnego. Oznacza to, że starosta będzie mógł pozbawić daną osobę statusu bezrobotnego znacznie szybciej niż obecnie, a to wiąże się często z utratą lub wstrzymaniem wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

Po wejściu w życie nowelizacji...