Wyniki wyszukiwania

Strona 13972 z 15288
Znalezionych artykułów: 152880

KRÓTKO

Kategorie: Niepełnosprawność

Artykuł nie posiada streszczenia

BIBLIOTEKA BEZ BARIER

Kategorie: Niepełnosprawność

Niepełnosprawni mogą już dzwonić do biblioteki i prosić o przewiezienie ich do wskazanej filii. Jako pierwszy z takiej szansy skorzystał Mariusz Mendakiewicz, którywwypadku stracił nogę.

 Ostatni raz w bibliotece byłem przed wypadkiem, czyli przed 1988 rokiem mówi Mariusz Mendakiewicz. Cieszę się,...

ARTYŚCI BEZ BARIER

Kategorie: Niepełnosprawność

Impreza, która rozpoczęła się w piątek w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Swiatowid w Elblągu, potrwa do niedzieli.

 W tym czasie sceny, galerie, sale kinowe i pracownie będą należały do niepełnosprawnych twórców z Lublina, Kielc, Hawy, Bartoszyc, Ostródy, Słupska, Szczecina,...

IMPREZY, KTÓRE PRZED NAMI

Kategorie: Niepełnosprawność

Kolejne atrakcje w ramach IX Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych zaplanowane są na sobotę i niedzielę.

W sobotę o godz. 11 rozpoczną się prezentacje artystyczne w kinie Swiatowid. Wystąpią: zespól Promyk z Bartoszyc, Uśmiech z Kielc, Szwagry z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy...

WIDZĄ TO, CZEGO INNI NIE WIDZĄ

Kategorie: Niepełnosprawność

Międzynarodowe Święto sztuki bez barier.  Około 250 osób z calego kraju, a nawet z rosyjskiego Zielonogradska wzięto udzial w zakończonych wczoraj IX Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych Osób Niepetnosprawnych.

Przez trzy dni sceny, galene, sale kinowe i sportowa oraz pracownie elbląskiego Centrum...

KRONIKA LEGISLACYJNA

Kategorie: Niepełnosprawność

UWAGA: W dziale tym informujemy o przepisach prawnych, które w naszej ocenie mogą być istotne dla Czytelników.  

Rozporządzenie Ministra Finansów 

- Z dnia 20 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, do sporządzania których obowiązana jest osoba...

OBNIŻENIE WPŁAT NA PFRON

Kategorie: Wiadomości główne

Z tytułu umowy factoringowej otrzymujemy na nasze konto pieniądze za faktury kontrahentów, którzy korzystają z ulgi we wpłatach na PFRON. Aby wyliczyć tę ulgę, powinniśmy brać termin wpłaty na konto naszego faktora (banku), czy też dzień, w którym faktor przekazuje pieniądze na konto naszej firmy z...

Zmiany przepisów.Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Kategorie: Przetargi

 

Wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uchylony przez sąd wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

Orzecznictwo Zespołu Arbitrów .Wymagania dotyczące monitorowania mediów

Kategorie: Przetargi

 

Jednostka wojskowa ogłosiła zamówienie publiczne na wykonanie usługi w zakresie przygotowania elektronicznej wersji codziennych przeglądów mediów.

Wobec potencjalnych oferentów Zamawiający sprecyzował w odnośnym punkcie SIWZ  wymaganie, aby wykonawca: „posiadał porozumienia zawarte z...

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Kategorie: Przetargi

 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:

 „Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający uprawniony jest do badania zasadności dokonanego przez oferenta – w trybie art. 96 ust. 4 ustawy z 29 stycznia...