Wyniki wyszukiwania

Strona 13972 z 14854
Znalezionych artykułów: 148533

Koniec terminu na sprawozdania.

Kategorie: Przetargi

 Do dzisiaj każdy zamawiający ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Wynika to z art. 98 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu oraz jego wzór został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

PFRON ogłasza konkurs na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarządowe 'DOBRE PRAKTYKI'

Kategorie: PFRON - informacje, Wiadomości główne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 1.4 SPO RZL schemat b) realizując projekt „Dobre praktyki” ogłasza konkurs na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu...

Tryb przetargu zależy od wartości.

Kategorie: Przetargi

 Regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych wskazują na zróżnicowanie procedury w zależności od wartości i przedmiotu zamówienia. Analiza regulacji ustawy - Prawo zamówień publicznych pozwala na stwierdzenie, że ustawodawca stosuje kilka progów wartości zamówienia, spośród których...

MPS. Projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego

Kategorie: Niepełnosprawność

Projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego oraz o samorządzie zawodowym pracowników socjalnych został skierowany do konsultacji 25 lutego 2005 r. W marcu powinien zostać rozpatrzony przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Publikujemy list sekretarza stanu w MPS Cezarego Miżejewskiego, skierowany w...

WTZ Wielkanocne cacka

Kategorie: Niepełnosprawność

SWOJE PRACE SPRZEDAJĄ NA SZKOLNYCH KIERMASZACH. - Bardzo lubię robić świąteczne kartki - mówi Wojtek Kosmala, uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej. - Przygotowałem ich już bardzo dużo.

Przekaż 1% podatku na rzecz Integracji. Integracja organizacją pożytku publicznego

Kategorie: Księgowość, kadry

Działania Integracji realizowane są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Polska Bez Barier, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.Dla Ciebie poprawiamy polską rzeczywistość: m.in. prowadzymy kampanie społeczne, walczymy z barierami architektonicznymi, tworzymy miejsca...

Co renciście się OPŁACA?

Kategorie: Niepełnosprawność

Kiedy w ubiegłym roku Minister Finansów Jerzy Hausner przedstawił plan weryfikacji rent, na prawie 3 mln polskich rencistów padł blady strach. Ostatecznie projekt wycofano. Ale strach rencistów pozostał. 

POPON Poznań: szkolenie - Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych w roku 2005 ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis

Kategorie: Szkolenia, promocje

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oddział w Poznaniu w dniu 11 marca br. o godzinie 10-tej organizuje szkolenie na temat: „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych w roku 2005 ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis”.Celem szkolenia jest omówienie najnowszych...

JASŁO. WAŻNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Kategorie: Niepełnosprawność

Osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką) zamieszkałe na terenie powiatu jasielskiego mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle o uzyskanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy.

Mniej miejsc pracy. Niepełnosprawni pracodawcy wybrali ryczałt

Kategorie: Niepełnosprawność

Według Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej (KIG-R) chaos w przepisach prowadzi do zmniejszania zatrudniania osób niepełnosprawnych. By uniknąć dokumentowania podwyższonych kosztów ich zatrudniania, pracodawcy wybierają rozliczenie ryczałtowe.