Wyniki wyszukiwania

Strona 3 z 2671
Znalezionych artykułów: 26703

Medycyna pracy powinna być lepiej wykorzystywana dla utrzymania zdrowia pracowników

Kategorie: Księgowość, kadry, Praca

 

Pracodawca powinien mieć wiedzę o stanie zdrowia pracownika, zwłaszcza, że jest on narażony na wiele chorób cywilizacyjnych. Od lat zarówno pracownicy, jak i pracodawcy traktują medycynę pracy jak uciążliwy obowiązek, który po prostu trzeba spełnić. To błąd, a jej potencjał jest kompletnie...

Wyższe emerytury od 1 marca

Kategorie: Aktualności, Komunikaty MRPiPS, BON, PFRON, Księgowość, kadry, Praca

 

Od 1 marca nastąpi modyfikacja obecnie obowiązujących zasad waloryzacji. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Jednocześnie najniższe świadczenia podniesione zostaną odpowiednio do 1100 oraz 825 zł (w przypadku najniższej renty z...

[Opracowanie OBPON]: Nocna delegacja pracownika z niepełnosprawnością

Kategorie: Aktualności, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON

  W przypadku pracowników z niepełnosprawnościami wszelka praca odbywająca się w godzinach nocnych nie wchodzi w grę. Tacy pracownicy nie mogą pracować nocą niezależnie od stopnia niepełnosprawności jaki posiadają. A jak się ma do tego podróż w delegację przypadająca na godziny nocne?...

4. edycja konkursu „Lider Dostępności” – czas start!

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność

 

Integracja ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu „Lider Dostępności 2019”. Już po raz czwarty będziemy mogli przekonać się, które obiekty i przestrzenie w Polsce są najlepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nabór trwa do 25 marca. Zwycięzców wspólnego konkursu...

[Opracowanie OBPON]: Sądy nie czekają na rząd

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON

  Gdańsk, Poznań, Kielce czy Szczecin – w tych miastach Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydały już wyroki korzystne dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Wyroki zarazem sprzeczne z decyzjami ośrodków pomocy społecznej, opierających się na wytycznych ze strony rządu....

[Felieton OBPON]: Polska kolej z niepełnosprawnością

Kategorie: Felietony OBPON, Niepełnosprawność

 

Skandaliczne potraktowanie matki z niepełnosprawnym 13-latkiem, którzy chcieli pojechać z Gdańska do Berlina, zmniejszenie liczby wagonów przyjaznych osobom niepełnosprawnym i kłopoty z organizacją asysty przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągów – takie informacje o polskiej kolei przynoszą media w...

[Interwencja OBPON.org]: Pismo Organizacji OBPON.org do PFRON i BON w sprawie ewentualnego wpływu składki na SFWON na koszty płacy

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Interwencja OBPON, Komunikaty OBPON.org, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność, Zmiany w prawie

 

Szanowni Państwo, poniżej treść pisma Organizacji OBPON.org skierowanego do Państwowego Funduszu Reahblitacji Osób Niepełnosprawnych oraz do Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych w sprawie ewentualnego wpływu (lub jego braku) Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na...

Efekt zachęty: Sąd podważa wymagania PFRON

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Interpretacje i orzecznictwo, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność

 

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wykazywanie efektu zachęty nie jest uzależnione od tego, czy w dniu podpisywania umowy o pracę, pracodawca dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnianej osoby.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.