Aktualności

Strona 312 z 332

KOMUNIKAT OBPON: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W związku z wejściem w życie zmiany w opłacaniu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 lipca 2009 r.- zamieszczamy dla naszych Klientów poradnik pod tytułem: , Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru...

OPRACOWANIE OBPON: PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE FORMULARZA Inf- O-PP, dołączanego od 7 lipca 2009r. w wersji elektronicznej do wniosków Wn-D, dla pracodawców wysyłających dokumenty o dofinansowanie do PFRON (EDYTA SIERADZKA)

Jak już wcześniej informowaliśmy w komunikacie z dnia 16.07.2009r. przygotowalismy dla naszych Klientów instrukcję  prawidłowego wypełniania nowego formularza INF-OPP  Prezentujemy na stronach naszego serwisu szczegółowe opracowanie wraz z przykładami dot. instrukcji wypełniania nowego druku INF-OPP...

OPRACOWANIE OBPON: PORÓWNANIE PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH W KONTEKŚCIE ZAKRESU KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ANNA-PAŁECKA - BŁASZCZYK

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH przedstawia tabelaryczne opracowanie zawierające  PORÓWNANIE PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH W KONTEKŚCIE ZAKRESU KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Opracowanie:...

OPINIA OBPON: Zmiany w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (SPROSTOWANIE OBPON)

  W opracowaniu z dnia 08.07.2009r. znalazł się błąd. Publikujemy ponownie nasze opracowanie z wyjaśnieniem autorki.   

Sprostowanie do opinii w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Do powyższej opinii wkradł się błąd, gdyż wydatki...