Komunikaty MRPiPS, BON, PFRON

Strona 3 z 28

Od szkolenia do zatrudnienia

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły rekrutację do dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Całkowicie nieodpłatne wsparcie w 250 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju (m.in. w centrach edukacji...

W Sejmie o rodzinie i jej prawach

14 października w Sejmie odbyła się konferencja "Prawa rodziny - rdzeń współczesnej demokracji" z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej. Konferencja zainicjowała cykl wydarzeń, które organizowane są w ramach obchodów ,ustanowionego 22 października, Dnia Praw Rodziny, pod honorowym patronatem prezydenta...

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Szanowni Państwo,mijają 53 lata, odkąd prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon B. Johnson ogłosił proklamowany przez Kongres Dzień Bezpiecznej Białej Laski. Podczas IV posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych, które odbyło się pięć lat później, data 15 października...

MRPIPS: Nie będzie żadnych rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy

Zapewniam, że ani Komisja Kodyfikacyjna, ani kierowany przeze mnie resort, nie ma najmniejszego zamiaru określać sposobu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników, w tym ograniczać możliwości aktywnego spędzania przez nich czasu wolnego - podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.

Komunikat OBPON.ORG: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw BARDZO WAŻNE ZMIANY DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w szczególności dot. możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON i uzyskiwania miesięcznego dofinansowania z PFRON.

Organizacja OBPON.ORG przezentuje poniżej Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Twoja emerytura - zmiany od 1 października

Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To minimalny wiek, w którym można otrzymać świadczenie, ale nie jest to przymus. Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie.

MRPIPS: 2,62 mln rodzin z 500+

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w sierpniu 2017 roku objęto już ponad 3,996 mln dzieci do 18 lat. Od początku 2017 roku do rodzin trafiło ponad 15,9 mld złotych.

Nabór do Rady Nadzorczej PFRON

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza do zgłaszania w terminie do 29 września 2017 roku, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MRPIPS: Spotkanie eksperckie z delegacją z Chin

W dniach 18-19 września 2017 r. w ramach projektu „UE-Chiny Reforma Systemu Zabezpieczenia Społecznego” odbyła się wizyta urzędników z Ministerstwa Spraw Cywilnych Chińskiej Republiki Ludowej (MoCA) oraz prowincji Jiangxi i Tybet.