MRPiPS, BON - komunikaty

Strona 4 z 27

Za życiem: kolejne konsultacje w regionach

Ruszają kolejne konferencje regionalne organizowane w ramach konsultacji społecznych programu Za Życiem. Najbliższa odbędzie się juź 5 września w Kielcach.

MRPIPS: Wzrost liczby urodzeń to już tendencja

Rodziny czują się w Polsce coraz bezpieczniej. Myślę, że wzrost urodzeń jest już tendencją – w ten sposób minister Elżbieta Rafalska odniosła się do najnowszych danych GUS o liczbie urodzeń.

Infolinie "Rodzina 500+"

We wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”: 

Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych....

Dzień wolny od pracy w MRPiPS

Na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., 14 sierpnia jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy.  

MRPIPS: Infolinie "Rodzina 500+"

We wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”: 

MRPIPS: Informacja o rozporządzeniu w sprawie płacy minimalnej

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zobowiązują Radę Ministrów do przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, w terminie do dnia 15 czerwca br., propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Propozycja przedstawiona...

Informacje MRPIPS

Wyjaśnienie w związku z informacjami o planowanym dodatku dla emerytów

Ogłoszenie Konkursu w ramach PO WER

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER - Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

MRPIPS: Zakończyła się kampania emerytalna

Zakończyła się kampania informacyjna „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego", podczas której minister Elżbieta Rafalska i przedstawiciele kierownictwa resortu odwiedzili wszystkie województwa. Podsumowanie odbyło się 5 czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.