Interpretacje indywidualne, orzecznictwo

Strona 2 z 222

Podatek liniowy nie zawsze wyklucza wspólne rozliczenie

Przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem według liniowej stawki 19 proc. PIT może złożyć roczne zeznanie wspólnie z żoną, jeśli zawiesił działalność gospodarczą i nic na niej nie zarobił – orzekł WSA w Poznaniu.

SN: Środki funduszu socjalnego pod kontrolą związków

Decyzje o zasadach i sposobie wydatkowania środków funduszu socjalnego pracodawca podejmuje w uzgodnieniu z działającymi w firmie związkami zawodowymi. Jednak dysponentem środków funduszu jest wyłącznie pracodawca. Dlatego jeśli firma wydaje środki z kasy funduszu niezgodnie z prawem, to organizacja...

SN: Rekompensata, a nie kara

Odprawa nie stanowi odszkodowania za wadliwe, naruszające przepisy prawa rozwiązanie stosunku pracy. Jest ona zadośćuczynieniem za utratę pracy w sytuacji leżącej po stronie pracodawcy.

Telefon nie zamyka drogi do ukarania

Przed wymierzeniem nagany pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika. Nie oznacza to jednak, że taka rozmowa musi odbyć się osobiście

SN: Zadaniowy czas pracy a dyscyplinarka za nieobecność

Nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia może być uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne. Takie stanowisko zostało utrwalone w orzecznictwie w przypadku pracowników zatrudnionych w godzinowym systemie czasu pracy. Wątpliwości rodzą się,...

Brak formalnego wyboru nie zwalnia z odpowiedzialności

Mimo braku oficjalnego wyboru na członka zarządu, na osobie wykonującej dotychczasowe zadania i mającej akceptację wspólników ciążyć będzie taka odpowiedzialność, jak na członkach zarządów spółki z o.o..

Dyskryminacja nie zawsze niedozwolona

Nierówne traktowanie ze względu na wiek nie jest dyskryminacją, jeżeli realizuje zgodny z prawem cel polityki zatrudnienia, a środki przewidziane dla jego realizacji są odpowiednie.