Interpretacje i orzecznictwo

Strona 2 z 233

Granice ochrony przedemerytalnej

Ochrona przysługująca pracownikowi na cztery lata przed ukończeniem wieku emerytalnego podlega ograniczeniom w wielu przypadkach. Ponadto zakaz czasem dotyczy rozwiązania umowy, ale już nie zmiany warunków pracy i płacy.

Dyscyplinarka także za przestępstwo poza firmą

Szef może zwolnić pracownika – przestępcę nie tylko wtedy, gdy dokonał on czynu na szkodę pracodawcy. Przy uwzględnieniu dodatkowych warunków, taka sankcja może dotknąć pracownika popełniającego czyn na szkodę osoby trzeciej

NSA: Strata z firmy dziecka ma znaczenie w uldze prorodzinnej

Jeśli pełnoletnia córka ma własny biznes, to ustalając jej dochód dla potrzeb podatkowych preferencji, można uwzględnić stratę z prowadzonej działalności gospodarczej – wynika z wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wydatki na basen w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Pływanie niewątpliwie wpływa na polepszenie ogólnego stanu zdrowia, jednakże nie można czynności tej zakwalifikować do kategorii zabiegów rehabilitacyjnych, gdyż baseny są placówkami przeznaczonymi do ogólnej rekreacji – cechuje je ogólnodostępność co oznacza, że są przeznaczone dla wszystkich...

Od decyzji o wszczęciu egzekucji przedsiębiorca może złożyć zarzut

Jestem właścicielem restauracji położonej w budynku mieszkalnym. W lokalu często odbywają się wesela. Mieszkańcy powiadomili państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Twierdzili, że podczas tych imprez hałas przekracza dopuszczalne normy. Ten nakazał mi obniżyć emisję hałasu, tak aby...

×