Interpretacje indywidualne, orzecznictwo

Strona 3 z 221

Czy po otrzymaniu rabatu od kontrahenta z USA koryguje się VAT

W związku z obniżeniem ceny towaru o rabat pośredni, zmieni się zależna od niej podstawa opodatkowania. W takiej sytuacji spółka zobowiązana jest do korekty wysokości podatku naliczonego, gdyż w przeciwnym razie obniżka nigdy nie zostałaby rozliczona.

SN: Likwidacja spółki jawnej, a odpowiedzialność wspólnika

Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki istnieje także wówczas, gdy spółka uległa likwidacji, ponieważ likwidacja nie stanowi...

Milczenie związku nie oznacza wyrażenia zgody

Tylko „zwykłego" pracownika można zwolnić, mimo braku odpowiedzi ze strony reprezentującej go organizacji związkowej. Jeśli chodzi o działaczy związkowych, pracodawca musi czekać na to stanowisko do skutku.

Ekwiwalent za urlop bez okresu przedawnienia

Pracownik, któremu pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, może przenosić prawo do corocznego urlopu na kolejne okresy rozliczeniowe, aż do rozwiązania umowy o pracę.

Pracownik musi znać przyczyny wypowiedzenia

Osoba, której wypowiada się warunki pracy i przenosi na nowe stanowisko, ma prawo wiedzieć, jakimi kryteriami kierował się pracodawca, podejmując taką decyzję –stwierdził w niedawnym orzeczeniu poznański sąd okręgowy.