Interpretacje i orzecznictwo

Strona 3 z 230

SN: Odszkodowanie tylko za ustawowy okres wypowiedzenia

Umowa o pracę może przewidywać dłuższy okres wypowiedzenia (niż ustawowy). Jakie odszkodowanie należy się pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem wymówienia takiej umowy? Czy będzie ono odpowiadało wysokości wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia określony umownie, czy maksymalnie za okres...

SN: Za zwolnienie z obowiązku pracy należy się więcej

Firma w okresie od zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy do daty jej rozwiązania powinna wypłacać pracownikowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i pozostałe, także ruchome lub czasowe składniki płacowe – orzekł Sąd Najwyższy.

Bez umowy nie ma odliczenia

Kosztem podatkowym jest katering dla pracowników, ale już nie dla osób, które współpracują z firmą na podstawie kontraktów cywilnoprawnych.

Jeszcze skuteczniejsza ochrona ciężarnych

Przepisy krajowe państw członkowskich UE powinny efektywnie chronić kobiety w ciąży przed zwolnieniem. Zapewnienie im możliwości przywrócenia do pracy w razie bezprawnego rozwiązania umowy oraz wypłata wynagrodzenia za czas pozostawania bez etatu nie są wystarczające. Tak orzekł Trybunał...

TSUE: Dyżur domowy może być czasem pracy

Dyżur pełniony w domu w połączeniu z obowiązkiem bardzo szybkiego stawienia się w firmie na wezwanie zatrudniającego należy traktować jako czas pracy. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.