Interpretacje indywidualne, orzecznictwo

Strona 4 z 221

TK: Niższy podatek od nieruchomości dla przedsiębiorcy

Prowadzący działalność gospodarczą nie muszą płacić od gruntów daniny według najwyższej stawki, jeżeli jest to ich majątek prywatny. Podobnie współwłaściciele – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny

SN: Absolutorium nie zawsze zwalnia z odpowiedzialności

Udzielenie absolutorium członkom zarządu skutkuje zwolnieniem ich z odpowiedzialności wobec spółki. Czy zatem podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez spółkę ewentualnych roszczeń wobec członków zarządu?

NSA: Mniej obowiązków dla płatników

W 2018 roku pracownicy nie będą już mogli prosić pracodawców o wysłanie w ich imieniu PIT-40 do urzędu skarbowego. Ale po otrzymaniu wniosku PIT-WZ podatnika rozliczy sam fiskus

SN: Zbyt szybkie wymówienie może być nadużyciem

Pracownica pomyślnie ukończyła proces rekrutacyjny i zawarto z nią umowę na okres próbny. Następnie do zatrudniającego dotarły informacje (z poprzedniego miejsca pracy), z których wynika, że podwładna jest osobą konfliktową, o niskiej kulturze osobistej i nie ma zdolności do pracy w grupie. Po...