Opracowania OBPON

Strona 2 z 37

Opracowanie OBPON: Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym, którego długość dla różnych systemów czasu pracy określa Kodeks pracy. Okresy rozliczeniowe mogą wynosić np. jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy aż 12 miesięcy. W oparciu o ustalony dla obowiązującego w danym...

Opracowanie OBPON: Nowości VAT-owskie i w nieruchomościach

Nowy rok to jednocześnie nowe zasady obowiązujące w rodzimym systemie podatkowym. Dotyczą one zarówno podatków pośrednich, jak i dochodowych. W niniejszym opracowaniu przedstawimy zmiany, jakie zaszły w rozliczeniu podatku VAT oraz podatkach od nieruchomości.

Opracowanie OBPON: Ulga w rehabilitacji

Życie codzienne niepełnosprawnych składa się często z kosztów, które pozostali obywatele albo ponoszą w zdecydowanie mniejszym stopniu, albo nie ponoszą ich wcale. Aby zatem życie takich osób było choćby nieco lżejsze, mogą one w corocznym rozliczeniu podatkowym PIT stosować ulgę rehabilitacyjną....