Opracowania OBPON

Strona 2 z 50

Orzeczenie o niepełnosprawności nie zakazuje pracy

Jasne stwierdzenie padło z ust dyrektora biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych podczas posiedzenia Sejmowej Komisja do Spraw Petycji. Krzysztof Michałkiewicz powiedział posłom, że w Polsce nie istnieją przepisy zabraniające podjęcia zatrudnienia osobom niepełnosprawnym ze względu na jej...

Opracowanie OBPON: Moment wypłaty odprawy emerytalnej

Pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej wraz z momentem rozwiązania stosunku pracy i wystąpieniem związku między ustaniem zatrudnienia, a przejściem na emeryturę. Prawo do odprawy emerytalnej powstanie tylko wtedy gdy przesłanki do jego nabycia wystąpią łącznie.

Opracowanie OBPON: Niższy VAT dla szybkich płatników

„Rzeczpospolita” pisze o niedawnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie ulgi dla przedsiębiorców, którzy odprowadzą podatek VAT przed terminem. Otrzymanie zniżki jest możliwe, jednakże trzeba spełnić pewne dodatkowe kryterium.

Felietony OBPON: O 40 dniach w Sejmie, przed Sejmem i wokół Sejmu

40 dni dotychczas kojarzyły się Polakom z okresem trwania Wielkiego Postu. Teraz do tego dojdzie tegoroczna długość protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w gmachu Sejmu. Wielki Post to w Kościele czas, który należy potraktować jako oczyszczający przed Wielkanocą – najważniejszym świętem...

Z emeryturą poczekaj do lipca

Choć problem jest znany od kilkunastu lat, nikt z nim nic nie robi. W dalszym ciągu osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu mają niższe świadczenia od tych, które decydują się na ten krok w innych miesiącach.

Felietony OBPON: Uspoleczniajsie.pl, czyli słowo o liderach protestu

O sejmowym proteście osób niepełnosprawnych i ich opiekunów od samego początku informujemy bardzo szeroko zarówno w opracowaniach własnych, jak i cytowanych innych mediach. Przedstawiane postulaty w pełni popieramy i mamy nadzieję, że ich spełnienie rozpocznie serię zmian oczekiwanych od dawna przez...

Opracowanie OBPON: Szantaże „na RODO” przestępstwem!

Tak przynajmniej uważa Ministerstwo Cyfryzacji, które zapowiada zmianę obecnie obowiązujących przepisów – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Proceder związany z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w ostatnich tygodniach wprowadził nerwowość w wielu firmach. Zazwyczaj...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.