Opracowania OBPON

Strona 2 z 70

Opracowanie OBPON: Klauzule społeczne wciąż opornie stosowane

  Co czwarta publiczna złotówka jest wydawana z uwzględnieniem aspektów społecznych. Stanowi to widoczny progres w porównaniu z ubiegłymi latami. Nieprecyzyjność przepisów sprawia jednak, że po bliższym przyjrzeniu się poszczególnym zamówieniom publicznym pozytywnie wrażenie blednie dość mocno....

Opracowanie OBPON: Rekrutacja w czasach RODO

  Przymus żądania przez firmę od kandydata do pracy podstawowych informacji na swój temat to główne novum zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Pozostałe dane mogą być podane na żądanie tylko po...

Opracowanie OBPON: Obowiązkowe e-zwolnienia weszły w życie

Słowo stało się ciałem – od 1 grudnia lekarze mogą wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Lekarze wciąż protestują, pacjenci są zdezorientowani, zaś odpowiedzialna za wdrożenie procesu minister uspokaja, że wszystko jest pod kontrolą, a chorzy mają się wyłącznie leczyć.

Opracowanie OBPON: Każde zlecenie do oskładkowania

  Wszystko kosztuje – tak najkrócej można uzasadnić rozpatrywanie przez rząd objęcia ubezpieczeniami społecznymi każdej umowy zlecenia. Pokusa jest duża, bo wedle wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogłyby wzrosnąć nawet o prawie 4...

Opracowanie OBPON: Bezmyślna waloryzacja emerytur

  Ogólnopolska prasa nie szczędzi słów krytyki modelowi przyszłorocznej podwyżce emerytur. Główne jej uzasadnienie to brak pewności czy pieniądze trafią do rzeczywiście potrzebujących oraz wzrost zobowiązań ZUS-u na kolejne lata.

Opracowanie OBPON: Ulga rehabilitacyjna na leki

  Osoba niepełnosprawna albo jej opiekun może odliczyć wydatki za leki, które musi regularnie kupować i zażywać w związku z orzeczoną niepełnosprawnością. Co jest potrzebne, aby móc zrobić odliczenie?

Opracowanie OBPON: ZUS nie zawsze przebada pacjenta

  Pełna dokumentacja medyczna będzie absolutnie wystarczająca do wydania orzeczenia w sprawach o odszkodowanie związane z pracą – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Tym samym nie będzie konieczne stawanie pacjenta przed lekarzem orzecznikiem.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.