Opracowania OBPON

Strona 3 z 69

Opracowanie OBPON: Jak zadziała sukcesja?

  „Rzeczpospolita” dokładnie opisuje model, który będzie możliwy do zastosowania w firmach już od 25 listopada, kiedy wchodzi w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dotyczyć będzie 2,4 mln firm jednoosobowych, zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o...

Opracowanie OBPON: Zmiany w Kodeksie pracy 2019

  O zmianach w Kodeksie pracy mówi się od wielu miesięcy. Nowy Kodeks pracy zostanie uchwalony, ale trzeba będzie na niego poczekać. Jednak niektóre zmiany wejdą w życie już w listopadzie tego roku. O jakich zmianach już wiemy?

Opracowanie OBPON: Komornik zabierze nie tylko pensje

  Zajęcia komornicze wynagrodzeń pracowników to częste zjawisko, z jakim spotykają się pracodawcy. Nie każdy jednak wie, że komornik może zająć również profity, które nie stanowią nominalnego wynagrodzenia.

Wydatki na przewodnika osób niepełnosprawnych – odliczenie PIT

  W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Można odliczyć z tego tytułu maksymalnie 2280 zł. Nie trzeba koniecznie mieć...

Opracowanie OBPON: CUS-y wesprą niepełnosprawnych

  Tak przynajmniej wynika z prezydenckiego projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami będzie jedną z wielu funkcji tych podmiotów.

Opracowanie OBPON: Pomaganie niepełnosprawnym modne w samorządach

 

Świadczenia w gotówce, specjalne przywileje czy usługi asystenckie – takie formy pomocy dla osób z niepełnosprawnościami są znane w polskich samorządach. „Dziennik Gazeta Prawna” postanowił zebrać oferty w tym zakresie z największych polskich miast. Oferty tym ważniejsze, że wsparcie z budżetu...

Opracowanie OBPON: Ustawa o sukcesji za chwilę wejdzie w życie

  Już 25 listopada zacznie obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreślała, że to bardzo znaczący akt prawny dla wielu firm – pisze portal pulshr.pl.

Danina Solidarnościowa: Przed daniną ulgi nie obronią

 

Oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów, jakie otrzymała „Rzeczpospolita”, jednoznacznie wskazuje, że resort jest zdecydowany ściągać daninę solidarnościową od w zasadzie każdego, kto osiągnie dochód powyżej miliona złotych rocznie.  

Opracowanie OBPON: Gala pod znakiem pożegnania

  Nie tak miała wyglądać 23. Wielka Gala Integracji. Jej pierwotny przebieg miał być podobny do poprzednich edycji, w których poruszano tematy dotyczące niepełnosprawności i nagradzano podmioty, które przysłużyły się wyrównywaniu szans osobom niepełnosprawnym z resztą społeczeństwa. Wprawdzie tak...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.