Opracowania OBPON

Strona 3 z 37

Opracowanie OBPON: Orzecznicy mogą odejść

Znaczne wydłużenie kolejek po renty i inne świadczenia to rzeczywistość, której trzeba będzie stawić czoła już po 1 stycznia 2018 roku. Wszystko przez to, że lekarze orzecznicy grożą odejściem z pracy.

Opracowanie OBPON: O głosowaniu przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne lada moment może przejść w Polsce – przynajmniej chwilowo – do historii. Dla tysięcy niepełnosprawnych będzie to poważne utrudnienie wzięcia czynnego udziału w wyborach. Rządzący jako alternatywę proponują im głosowanie przez pełnomocnika. Przyjrzyjmy się zatem tej...

Opracowanie OBPON: Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

Pracodawca ma obowiązek zgromadzenia informacji o osobie, z którą nawiązał stosunek pracy. Nie może ingerować w zakres zgromadzonych informacji, ten wynika z przepisów kodeksu pracy. Pracodawca podlega odpowiedzialności za nieprowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych...

Opracowanie OBPON: Fikcyjne zatrudnienie - prawdziwe więzienie.

Do tej pory oszuści próbujący wyłudzić świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczyli się co najwyżej z konsekwencjami finansowymi. Teraz jednak sprawy zaszły dalej, gdyż do więzienia poszedł pierwszy przedsiębiorca skazany za usiłowanie wyłudzenia zasiłku.

Opracowanie OBPON: UOKiK o podmiotach powiązanych

Nie wlicza się personelu stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej, do firmy, w której stowarzyszenie ma 100 proc. udziałów – tak stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.