Opracowania OBPON

Strona 36 z 45

OPRACOWANIE OBPON: WAŻNE! Prawomocne orzeczenie NSA w sprawie refundacji – czasowe pokrycie wydatków z własnego rachunku pracodawcy a następnie jego uzupełnienie z rachunku ZFRON nie może skutkować odmową wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

  II GSK 73/09 - Wyrok NSA

Prawomocne orzeczenie NSA w sprawie refundacji – czasowe pokrycie wydatków z własnego rachunku pracodawcy a następnie jego uzupełnienie z rachunku ZFRON nie może skutkować odmową wydania zaświadczenia o pomocy de minimis.

..Powoływane w skardze kasacyjnej przepisy nie są...

OPRACOWANIE OBPON: Najnowsze wyjaśnienia indywidualne Izb Skarbowych w Polsce dotyczące: 1) Zapłaty podatku przez prowadzących ZPCHR z tytułu przekazywanej tzw. nadwyżki SOD na ZFRON, która do końca 2008 roku musiała zostać przeznaczona w całości na IPR, 2) Zaliczania wydatków z ZFRON finansowanych z IPR nie dotyczących nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów podatkowych

 Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia interesujące materiały dotyczące najnowszych wyjaśnień indywidualnych Izb Skarbowych dotyczących 1) zapłaty podatku przez prowadzących ZPCHR z tytułu przekazywanej tzw. nadwyżki SOD na ZFRON, która do końca 2008 roku musiała...

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w spr. wysokości rozdysponowanych środków refundacji dodatkowych kosztów dla ZPChr w 2009r., kryteriów przy udzielaniu pomocy oraz innych kwestiach ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 28.09.2009r.

ZESTAWIENIE ZAWIERA: 1. Ilość zawartych umów o refundację dodatkowych kosztów na dzień 10 września 2009r. 2. Kwotę łączną zawartych umów z podziałem na województwa 3. Podział umów na uwzględnione koszty: administracyjne, transportowe oraz budowy i rozbudowy 4. Ilość oczekiwanych na zawarcie umów...

OPRACOWANIE OBPON: Skutki zbycia samochodu objętego refundacją dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych po upływie okresu trwania umowy ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie na temat skutków zbycia samochodu objętego refundacją dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych po upływie okresu trwania umowy Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Opracowanie: Anna Pałecka -...

KOMUNIKAT I OPRACOWANIE OBPON: Wyrok WSA w Krakowie – zakup apartamentu z przeznaczeniem na bazę wypoczynkową, w postaci spłaty rat kredytu z zakładowego funduszu rehabilitacji zaciągniętego na ten cel jest zgodny z prawem!!!

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia długo przez nas oczekiwany Wyrok WSA w Krakowie – dotyczący kwestii zakupu apartamentu z przeznaczeniem na bazę wypoczynkową, w postaci spłaty rat kredytu z zakładowego funduszu rehabilitacji zaciągniętego na ten cel jako zgodnego...

×