Akty prawne

Strona 2 z 22

Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(Dz.U. poz. 1947 ze zm.)

Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w...

Wymiana danych uszczelni podatki

Skarbówka otrzyma informacje o rachunkach polskich rezydentów w innych krajach, a sama przekaże innym krajom dane zagranicznych rezydentów.

×