Akty prawne

Strona 2 z 21

Reforma KAS już ruszyła

PROCEDURY Zamiast izb skarbowych od kilku dni funkcjonują izby administracji skarbowej. Ale organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej