Akty prawne

Strona 3 z 21

Reforma KAS już ruszyła

PROCEDURY Zamiast izb skarbowych od kilku dni funkcjonują izby administracji skarbowej. Ale organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej  

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej dot. przyznawania zasiłku z pomocy społecznej wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności

Organizacja OBPON.ORG przedstawia: Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości przyznawania zasiłku z pomocy społecznej wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenia zasiłku...