Akty prawne

Strona 4 z 21

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wyciąg)

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wyciąg)

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.)

Uwaga!

Zmiany, które wprowadza ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), zaznaczono kolorem zielonym ....