Biznes

Strona 2 z 304

Konfederacja Lewiatan: Biznes chce odbudować kształcenie zawodowe

Premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia ideę promocji...

MRPIPS: Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota...

Bezrobocie w grudniu 6,6%

6,6% - tyle w grudniu 2017 r. wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc.

Ponad 227 mln zł na rozwój przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy – to główne cele programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory w ramach programu zostały udzielone pożyczki na podjęcie...

2017 rok dobry dla małych firm

Prawie 90 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oceniło minione 12 miesięcy jako udane dla firmy. Niezadowolonych z działalności jest tylko 6 proc. firm – głównie z branży usługowej.

Czy w nowym roku ruszą inwestycje

Przedsiębiorcy dosyć pozytywnie oceniają klimat koniunktury. Może w końcu przełoży się to na zwiększenie ich wydatków rozwojowych.

Czy instytucja zarządu sukcesyjnego pomoże gospodarce

Gospodarka zainteresowała się sukcesją. Nie tylko na poziomie biznesu, ale i w dziedzinach doradczych oraz legislacyjnych. Sukcesja dotyka wszystkich przedsiębiorców – małych i dużych. Jej konsekwencje wpływają nie tylko bezpośrednio na uczestników sukcesji, ale i na gospodarkę jako taką....

Czym jest koncyliacja dla przedsiębiorców

Obok mediacji do rozwiązywania sporów wykorzystywana jest także koncyliacja. Szczególnie popularna jest w USA oraz w krajach europejskich z ugruntowaną praktyką ADR (Alternative Dispute Resolution). Jest to metoda nadal rzadko wykorzystywana w Polsce.