Biznes

Strona 3 z 311

Opracowanie OBPON: O zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

200 tysięcy przedsiębiorców w Polsce to osoby po 65. roku życia. Tym samym ich firmy są potencjalnie najbardziej narażone na perturbacje po śmierci właściciela lub wspólnika. Ma temu zaradzić ustawa opracowana przez rząd. Jak wskazują eksperci, nie jest to dokument wolny od mankamentów.

Zawarcie umowy przedwstępnej nie wymaga zgody wspólników

Do nabycia nieruchomości przez spółkę z o.o. potrzeba zgody zgromadzenia wspólników (chyba że umowa spółki stanowi inaczej). Często przed nabyciem np. działki zawierana jest umowa przedwstępna. Czy do jej podpisania też wymagana jest zgoda wspólników?

Konfederacja Lewiatan: Szkolnictwo zawodowe: pracodawcy chcą współpracować

Bardzo pozytywnie przyjmujemy deklarację współpracy rządu z pracodawcami w celu budowy systemu kształcenia zawodowego. Podnoszenie kwalifikacji w ramach systemu dualnego, z wykorzystaniem środków i doświadczeń pracodawców, ma zasadnicze znacznie dla konkurencyjności gospodarki - napisała Konfederacja...

Nowy urząd spóźniony na starcie

Ministerstwo Finansów nie pozwala na uruchomienie dodatkowych środków na realizację zadań związanych z RODO. Przedsiębiorcy muszą więc liczyć się z opóźnieniami w obsługiwaniu ich wniosków

MRPIPS:Barometr zawodów 2018

Ukazały się wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania Barometr zawodów. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w najbliższym roku będzie wyglądać zapotrzebowanie na pracowników w badanych zawodach.

GUS: Płace w firmach wzrosły o 7,3 proc.

GUS podał najnowsze dane o przeciętnych wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw. Te w styczniu 2018 r. wzrosły o 7,3 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,8 proc. r/r -podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kolejne branże cierpią z powodu braku pracowników

Problemy z pozyskaniem pracowników przez firmy budowlane mogą przełożyć się na wyższe koszty realizowanych inwestycji, zwiększają również ryzyko opóźnień, a co za tym idzie- utraty środków unijnych. Firmy muszą sięgać po pracowników z zagranicy. Obok Ukrainy na liście krajów pojawia się m.in....

Pracownicze Plany Kapitałowe to wyższa emerytura

„Pracownicze Plany Kapitałowe pozwolą na stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu uzupełniającego źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego.” – powiedziała dziś podczas konferencji w Ministerstwie Finansów minister Elżbieta Rafalska.