Stanowiska, interwencje

Strona 4 z 43

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Uwagi Organizacji OBPON.ORG do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 08.06.2016 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia uwagi Organizacji do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia. Uwagi...

Komunikat OBPON.ORG: Stanowisko Prezesa PFRON w związku z Listem Otwartym Organizacji OBPON.ORG w przedmiocie wezwań PFRON kierowanymi do Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie zwrotu miesięcznego dofinansowania uzyskanego przez nich w okresie 2009 - 2017r.

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prezentuje List Otwarty i stanowisko, jakie otrzymała z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwestii wezwań Pracdowaców Osób Niepełnosprwanych, do zwrotu uzyskanego przez nich w okresie 2009 – 2017 miesięcznego dofinansowania, które...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Uwagi Organizacji OBPON.ORG do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

Organizacja OBPON.ORG przedstawia uwagi Organizacji do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia. Uwagi...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń, firm powiązanych, wykazywania efektu zachęty i wzoru dot. wyliczenia ulgi po 1 lipca 2016 r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 26.02.2016 R. Kolejne zapytanie OBPON.ORG dotyczące udzielenia jednoznacznej odpowiedzi dot. wyliczania poz. 39 i 41 na druku Wn-D

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź BON na zapytanie dotyczące  dofinansowań do wynagrodzeń, firm powiązanych, wykazywania efektu zachęty i wzoru dot. wyliczenia ulgi po 1 lipca 2016 r., które w dniu 10 lutego 2016 r. skierowała do BON.    W dniu 08.03.2016 r. Organizacja OBPON. ORG skierowała...