Administracja publiczna

Strona 4 z 16

Reforma przesunięta o trzy miesiące

SEJM I SENAT

Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Podatkowej wejdą w życie 1 marca 2017 r. – zakłada jedna z poprawek Senatu, którą rozpatrzy teraz Sejm.

Przykre skutki zatajenia prawdy o dodatkowym biznesie

Pracownicy samorządowi zajmujący stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, muszą składać oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Za jego brak grożą kary, ale przepisy te są niejasne.

Urzędnicze bonusy dla wszystkich

W służbie cywilnej nagrody nie mają charakteru motywacyjnego. Prawie każdy z pracowników dostaje je co kwartał. Największe pieniądze trafiają do kieszeni osób na kierowniczych stanowiskach

Koniec papierologii przy wnioskowaniu o świadczenia

 Przekazywane drogą elektroniczną formularze o pomoc finansową będą w znacznej części wypełniane automatycznie, a nie przez rodziców. Nie będą też oni składać tak wielu zaświadczeń i oświadczeń

Kwalifikowany elektroniczny podpis tak, jak własnoręczny

Od 7 października obowiązują nowe regulacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Takim podpisem jest także stosowany przed tą datą bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.