Księgowość, kadry

Strona 2 z 776

Nie każda opieka uprawnia do preferencji w PIT

Wydatki na pobyt w domu dziennym nie są odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co innego koszt przebywania w całodobowym domu opieki – wyjaśnił dyrektor Krajowej Izby Skarbowej.

Minister Rafalska: e-zwolnienia wejdą później

Proponujemy przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień na 1 grudnia 2018 roku - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu rodziny pracy i polityki społecznej dodała, że są regiony, w których procent wystawianych zwolnień jest wciąż niewielki.

Co ze zgodami przed godziną zero

Powoływanie się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia będzie możliwe, ale dopiero po spełnieniu kilku warunków.

Przejście zakładu pracy a klauzula o zakazie konkurencji

Przy przejściu zakładu pracy umowa o zakazie konkurencji może wiązać nowego pracodawcę, gdy podstawą prawną przejścia zakładu pracy są przepisy przewidujące sukcesję praw i obowiązków, w tym art. 494 § 1 k.s.h. dotyczący sukcesji przy połączeniu spółek. Po przejściu zakładu pracy obowiązywanie...

Opracowanie OBPON: Zlecenia pod kontrolą

Przedsiębiorcy skarżą się na celowane kontrole ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdzane są wówczas umowy zlecenia z ubiegłych lat. Z punktu widzenia kontrolujących są to bardzo skuteczne przedsięwzięcia – ponad połowa kontroli skutkuje nakazami zapłaty dodatkowych składek.

Kosztowna odmowa ponownego zatrudnienia

Pracownik zwolniony z przyczyn ekonomicznych, którego pracodawca nie zatrudnił ponownie, mimo takiego obowiązku, ma prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Nie zawsze jednak nabywa do niego prawo za cały okres pozostawania bez pracy. Na każdym etapie sporu...

×