Księgowość, kadry

Strona 2 z 737

Skutki reformy emerytalnej są takie, jak zakładano

Jest tak, jak miało być. To pierwszy wniosek z podsumowania reformy obniżającej wiek emerytalny. ZUS szacował, że na emeryturę w obniżonym wieku przejdzie 331 tys. osób, czyli 82 proc. tych, którzy w wyniku reformy uzyskali taką możliwość. Według szacunków na koniec grudnia pozytywną decyzję...

Dobrych ofert już nie ma?

Tylko 66 proc. Polaków przewiduje, że w razie potrzeby w pół roku znajdzie pracę równie dobrą albo lepszą od obecnej. To najsłabszy wynik od trzech lat.

Opracowanie OBPON: Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika

Osoby niepełnosprawne należą do grupy pracowników szczególnie chronionych przepisami prawa. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą czerpać z tego tytułu wiele korzyści, jednak zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się także z szeregiem obowiązków wobec niepełnosprawnych...

Skazani na część etatu

Odsetek Polaków, którzy decydują się na pracę na pół gwizdka, powoli rośnie. Ale i tak jest prawie trzy razy mniejszy niż średnio w Unii Europejskiej

Koniec z 50-letnią archiwizacją

Sejm uchwalił projekt ustawy dotyczącej elektronizacji i krótszej archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Za jej przyjęciem głosowali posłowie wszystkich klubów. Świadczy to o tym, że mają świadomość jak ważne dla pracodawców są to zmiany.

Usługi niematerialne wyłączone z kosztów

Od 1 stycznia spółka nie rozliczy w rachunku podatkowym opłat za badania rynku, usługi doradcze, reklamowe, zarządzania i przetwarzania danych, a także za korzystanie ze znaków towarowych, jeżeli wydatki te przekraczają 3 mln zł rocznie.

Został jeszcze tydzień na zmianę formy opodatkowania

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form rozliczania daniny od dochodów (przychodów) z prowadzonej działalności. Aby zmienić stosowane dotychczas reguły, muszą powiadomić urząd skarbowy. Jest na to czas do 22 stycznia.