Księgowość, kadry

Strona 3 z 736

Za uszkodzony sprzęt niełatwo potrącić z wynagrodzenia

Zwolniłem pracownika za niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków. Na sumieniu miał m.in. wynoszenie i użytkowanie sprzętu do prywatnych celów, uszkodzenie go i zaniedbania przy pozyskiwaniu klientów. W celu pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu potrąciłem mu jedną pensję. W odpowiedzi na to...

Mały ZUS dla mikrofirm przyspieszy

Ulga w składkach dla prowadzących działalność gospodarczą ma być priorytetem nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Tak deklarują posłowie Prawa i Sprawiedliwości

Dyscyplinarkę może doręczyć inny pracownik

Firma chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego. Podwładny dowiedział się o tym i skorzystał ze zwolnienia lekarskiego. Ponieważ nie było w firmie osób umocowanych do działania jako pracodawca, niemożliwe było natychmiastowe wysłanie pocztą oświadczenia o zakończeniu...

Kiedy ZUS podważy ubezpieczenie

Organ sprawdza m.in. osoby prowadzące własne firmy, które po zakończeniu dwuletniego okresu opłacania preferencyjnych składek podejmują fikcyjne zatrudnienie na etacie na terenie innego państwa członkowskiego.

Ile dni na zwrot podatku od towarów i usług

Odzyskanie VAT w najkrótszym z przewidzianych terminów, czyli w 25 dni, wymaga m.in. zapłaty należności z wszelkich dokumentów dotyczących VAT naliczonego. Faktury mogą być uregulowane gotówką tylko do kwoty 15 tys. zł.

Rynek pracownika. Nadal na umowie-zleceniu

Mimo dużego popytu na pracę umowy śmieciowe mają się całkiem dobrze – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są tańsze od umów o pracę