Księgowość, kadry

Strona 4 z 761

Usługi IT i bonusy nie są wyłączone z kosztów

Odliczanie wydatków na doradztwo w zakresie IT jest od 2017 r. limitowane. Nie ma za to ograniczeń dla bieżącego wsparcia informatycznego, a także bonusów przekazywanych spółkom powiązanym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Rozszerzenie zwolnień podatkowych w 2018 r.

Podatnicy, którzy dostają różnego rodzaju świadczenia socjalne, takie jak zapomogi czy dopłaty do wypoczynku, nie płacą od nich daniny, jeżeli otrzymana kwota nie przekracza ustawowego progu. Warto pamiętać, że limity te wzrosły od 1 stycznia br.

Indywidualny przedsiębiorca może zostać jedynym wspólnikiem

Czy możliwe jest przekształcenie prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli taką, w której całość udziałów w kapitale zakładowym przysługiwać będzie jedynemu wspólnikowi?

Nie będzie ulgi na zwykłe kasy fiskalne

Tylko przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy zainstalują kasy działające online (nawet jeżeli obowiązek ewidencjonowania obrotu powstał wcześniej), będą mogli skorzystać z ulgi na ich zakup i odliczyć maksymalnie 700 zł. Wynika to z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o VAT i ustawy – Prawo o...

Potrzebny nowy wzór CIT-8

Ministerstwo Finansów idzie podatnikom na rękę i proponuje wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Ale aktualny wzór deklaracji CIT tego nie przewiduje