Księgowość, kadry

Strona 4 z 736

Będzie jaśniej w dokumentacji

Ministerstwo Finansów chce zaoszczędzić biurokracji firmom dokonującym transakcji z podmiotami powiązanymi.

Unia Europejska porządkuje PPE

21 maja 2018 r. zmienią się zasady informowania członków pracowniczych programów emerytalnych o zgromadzonych środkach. Określony także zostanie maksymalny okres oczekiwania na przystąpienie do takiej formy oszczędzania.

Znaleźli sposób na tymczasowe limity

Stosowanie krótkotrwałych umów umożliwi wydłużenie maksymalnego okresu pracy tymczasowej nawet o pięć miesięcy. Agencje rozważają takie rozwiązanie

Odwołany członek zarządu odpowiada za zawarte umowy

Członek zarządu spółki z o.o. nie powinien podejmować czynności po wygaśnięciu mandatu, np. po odwołaniu go ze stanowiska. Jakie konsekwencje może ponieść osoba, która mimo wygaśnięcia mandatu, podejmuje działania w charakterze członka zarządu?

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Wzrosły kwoty grzywien i kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Powodem jest podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 2100 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).

MRPIPS: Luka płacowa i jej poziom w Polsce

Statystycznie kobieta, wykonując taką samą lub porównywalną pracę co mężczyzna, zarabia od niego mniej. Problem ten, zwany „luką płacową”, był analizowany w wielu badaniach i występuje na całym świecie. W Polsce, w zależności od przyjętej metody doboru danych i obliczeń, kobiety zarabiają...

W legislacji dominują zmiany niekorzystne

To był kolejny rok doniosłych w skutkach zmian w podatkach. Ustawodawca zafundował podatnikom poważne nowelizacje ustaw o CIT, PIT, VAT, a także ordynacji podatkowej. Część już weszła w życie w trakcie 2017 r., część – 1 stycznia 2018 r., a część wejdzie w życie w ciągu roku (ustawa o STIR, split...

Boom emerytalny w ZUS

Polacy chętnie skorzystali z obniżenia wieku emerytalnego. Do końca ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął ponad 424 tys. wniosków o przyznanie świadczenia na podstawie tzw. ustawy wiekowej. W tej grupie 173 tys. osób były aktywne zawodowo, a 134 tys. pobierały świadczenia z ZUS (m.in....