Księgowość, kadry

Strona 734 z 761

Wpływ wykreślenia spółki z KRS na jej zobowiązania

Możliwe jest wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców, gdy w wyniku postępowania likwidacyjnego spieniężony zostanie cały jej majątek, a mimo to nie zostaną spełnione wszystkie jej zobowiązania. Uznanie, że długi spółki kapitałowej wygasają z chwilą ustania jej bytu prawnego, prowadziłoby do...

Różne skutki podatkowe sprzedaży firmowego samochodu

Mąż prowadzi działalność gospodarczą, wykorzystując w niej samochód, który jest na niego zarejestrowany, ale wchodzi w skład małżeńskiego majątku wspólnego. W związku z tym, że zamierzamy sprzedać pojazd, pojawił się problem. Chcielibyśmy wiedzieć, na podstawie jakiego dokumentu możemy sprzedać...

Problematyczne wyżywienie w czasie podróży służbowej

Rozmowa | Przemysław Bogusz, doradca podatkowy w kancelarii TuboTax Rz: Firmy, które wysyłają pracowników w podróże służbowe, często nie przyznają im diety, tylko zapewniają całodzienne wyżywienie, rozliczając wydatki na podstawie przedstawionych faktur i rachunków. Czy zwracane kwoty są przychodem...