Księgowość, kadry

Strona 734 z 736

Nadwyżki nie powodują wątpliwości

Przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw. Będzie nim również dodatnia różnica pomiędzy stanem składników majątku wynikającym ze spisu a zapisanym w księgach.  

Kiedy ująć premię dla pracownika

TERMINY | Nagroda wypłacona na podstawie odpowiednich regulaminów powinna być ujęta jako koszt roku, za który jest należna. Bonus uznaniowy, niewynikający z wcześniejszych ustaleń, pomniejsza przychód firmy w momencie przekazania.  

Kiedy niedobory inwentaryzacyjne są kosztem

Dokument potwierdzający stratę musi określać rodzaj szkody, jej wartość i przyczynę. Niezbędnymi jego elementami są także podpisy osób uprawnionych i data sporządzenia  

Jakie są skutki braku zapłaty

Przy wypełnianiu zeznania za 2014 r. należy pamiętać o przeprowadzeniu analizy niezapłaconych należności. Może się bowiem okazać, że trzeba będzie skorygować dane o wartość nieuregulowanych faktur.  

E-deklaracje w tym roku już obowiązkowe

NOWELIZACJA | 1 stycznia weszły w życie zmiany dotyczące składania zeznań CIT. Poza nielicznymi wyjątkami formularze te muszą być składane w formie elektronicznej i zawierać e-podpis.  

Każde konsorcjum jest inne

Konsorcja mają tak różne struktury, że nie można przesądzić raz na zawsze, czy w razie sporu powinny być pozywane łącznie czy wystarczy pozwać lidera.  

Jak skorygować zeznanie roczne PIT

Korekta zeznania musi zostać sporządzona na właściwym formularzu. Trzeba dołączyć do niej uzasadnienie, a jeśli naraziliśmy budżet państwa na straty, nie wpłacając należnego podatku – warto złożyć również czynny żal  

Jak przedstawić ujemny kapitał w bilansie

Kapitał podstawowy w spółce z o.o. wynosi 25 000 zł. W 2014 r. spółka odnotowała stratę w wysokości 41 000 zł. Poza kapitałem podstawowym spółka nie posiada innych kapitałów. Jak w takiej sytuacji zaprezentować kapitał podstawowy w bilansie, skoro wykazuje wartość ujemną?  ...