Ulgi na PFRON

Strona 25 z 27

OPRACOWANIE OBPON: JAK UZYSKAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie "ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ BEZ TAJEMNIC". Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: DO 20 stycznia 2012 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne tj. zpchr i tzw. pracodawcy z otwartego rynku lub pracodawcy nie osiągający 6% wskaźnika osób niepełnosprawnych muszą wysłać do PFRON roczne deklaracje DEK-R i roczną informację INF-2. - opracowanie Edyta Sieradzka

Przypominamy, iż do 20 stycznia 2012 roku za 2011 rok pracodawcy  zatrudniający powyżej 25 etatów w firmie i osiągający 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych muszą wysłać do PFRON dodatkowo oprócz informacji INF-1 za grudzień 2011 r. , informację roczną INF-2 za cały 2011 rok.