Ulgi na PFRON

Strona 25 z 25

KOMUNIKAT OBPON: WYROK WSA dot. potwierdzenia schorzeń szczególnych na potrzeby wyliczenia i ustalenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zaświadczenie od lekarza specjalisty)

PRZEDSTAWIAMY WYROK WSA W SPRAWIE DOKUMENTOWANIA tzw. schorzeń szczególnych na potrzeby wyliczenia i ustalenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych m.in: dla ustalenia wpłat na PFRON (art. 21 ust. 4 ustawy), wystawiania ulg we wpłatach na PFRON na nowych zasadach (art. 22 ust. 1 ustawy), ustalenia...

KOMUNIKAT OBPON: DOKUMENTOWANIE tzw. schorzeń szczególnych na potrzeby wyliczenia i ustalenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych m.in: dla ustalenia wpłat na PFRON (art. 21 ust. 4 ustawy), wystawiania ulg we wpłatach na PFRON na nowych zasadach (art. 22 ust. 1 ustawy), ustalenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a ust. 1b ustawy), wykazania się spełnianiem warunków do uzyskania statusu ZPChr (art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy), a od 2011 r. także prawa do zwolnień z podatków i opłat, o którym mowa w art. 31 ustawy.- Edyta Sieradzka

KOMUNIKAT OBPON- DOKUMENTOWANIE tzw. schorzeń szczególnych na potrzeby wyliczenia i ustalenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych m.in: dla ustalenia wpłat na PFRON (art. 21 ust. 4 ustawy), wystawiania ulg we wpłatach na PFRON na nowych zasadach (art. 22 ust. 1 ustawy), ustalenia dofinansowania do...

OPINIA PRAWNA OBPON.ORG: MOŻLIWOŚĆ UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PO DNIU 1 STYCZNIA 2010 ROKU, opracowaną na zlecenie ORGANIZACJI OBPON.ORG (opinia Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy)

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia opinię prawną na temat możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po dniu 1 stycznia 2011 roku, opracowaną przez Kancelarię Radców Prawnych Kutnik,...

OPINIA PRAWNA OBPON.ORG: na temat możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po dniu 1 stycznia 2011 roku (Kancelaria Prawna Tomasz Karaś)

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia opinię prawną na temat możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po dniu 1 stycznia 2011 roku, opracowaną przez Kancelarię Prawną Pana Tomasza Karasia,...

OPRACOWANIE OBPON: OCENA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PO 1 STYCZNIA 2011 r.

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że zleciła kancelarii prawnej opracowanie ANALIZY STANU PRAWNEGO, DOTYCZĄCEGO MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON na podstawie poniższego opracowania. Aktualnie czekamy na odpowiedź. Poniżej przedstawiamy...

OPRACOWANIE OBPON: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O BRAKU VACATIO LEGIS. INFORMACJE W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW USTAWY O REHABILITACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.06.2002r.)

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG prezentuje materiał TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O BRAKU VACATIO LEGIS. INFORMACJE W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW USTAWY O REHABILITACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU.    W dniu 29 października 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o...

KOMUNIKAT OBPON: WSTĘPNA OCENA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PO 1 STYCZNIA 2011 r.

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: w związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi udzielania ulg we wpłatach na PFRON uregulowanych w przepisie art.22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...