Ulgi na PFRON

Strona 3 z 25

Komunikat OBPON.ORG: Organizacja OBPON.ORG PRZYPOMINA: Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zobowiązane do 20 stycznia 2018 r. wysłać do Funduszu dokumenty rozliczeniowe za 2017 r. Zakłady pracy chronionej dodatkowo muszą złożyć wojewodom informację INF-W za drugie półrocze 2017 r.

W związku z tym, iż 20 stycznia 2018 roku wypada w sobotę, termin na wysłanie przez Pracodawców rozliczenia do PFRON i do Wojewody za 2017 r. upłynie 22.01.2018 roku tj. w poniedziałek.  Jest to termin, w którym Pracodawcy mają obowiązek przesłać Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób...

Komunikat OBPON.ORG: Najważniejsze zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 23 listopada 2017 r.) KOMENTARZ OBPON.ORG

Szanowni Państwo,poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany ujęte w projekcie z 23.11.2017 r. w zakresie art. 22 tj. udzielania ulg we wpłatach na PFRON (planowane wejście w życie tych zmian - 1.07.2018 r.)

opracowanie: Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG

Ulga we wpłatach na PFRON: warto sprawdzić kontrahenta

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien się upewnić, że firma, od której chce kupić usługę, ma uprawnienia do udzielenia takiej ulgi. Artykuł Edyty Sieradzkiej - wiceprezes OBPON.ORG w "Rzeczpospolitej"...

Oddział firmy bez ulgi we wpłacie na PFRON

Jednostka organizacyjna zakładu pracy nie może być uznana za nabywcę mającego prawo do obniżenia należności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), bo to nie jej dane znajdują się na fakturze. Nie jest też adresatem informacji zawierającej kwotę ulgi.

Mała spółdzielnia udzieli ulg na PFRON

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby spółdzielnie socjalne mające mniej niż 25 pracowników mogły udzielać obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ulga na PFRON także przy przesunięciu terminu zapłaty

Jeśli ostatni dzień na uregulowanie faktury przypada na sobotę, kupujący produkty lub usługi od pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, może ją uregulować w poniedziałek. To skutek zmiany w kodeksie cywilnym.