Ulgi na PFRON

Strona 3 z 27

Komunikat OBPON.ORG: Protokół posiedzenia Komisji Prawniczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 3 stycznia 2018 r. w Rządowym Centrum Legislacji odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej (dalej „Komisja"), która rozpatrzyła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, zgłoszony przez Ministra...

Podsumowanie zatrudnienia niepełnosprawnych

Pracodawcy, którzy mają obowiązek dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, muszą przekazać do Funduszu roczną deklarację. W tym roku termin na jej złożenie mija 22 stycznia.

Będą niższe ulgi na PFRON

Pracodawca będzie musiał poinformować kontrahenta o możliwości uzyskania obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ten zaś będzie miał siedem dni na przekazanie mu oświadczenia, że zamierza z niego skorzystać.

Remedium na rynek pracownika - zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - rozmowa z Krzysztofem Kuncelmanem - Prezesem Organizacji OBPON.ORG, założycielem portalu dla pracodawców osób niepełnosprawnych OBPON.PL

O sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnością, tendencjach, korzyściach i formach ich zatrudniania w tym telepracy oraz o zmianach w prawie opowiada Krzysztof Kuncelman – Prezes Organizacji zrzeszającej pracodawców osób z niepełnosprawnością Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych...